وزارت بهداشت مانع فعاليت مراكز قانوني درمان اعتياد نيست

۱۳۸۸/۰۷/۱۹ - ۱۲:۴۶ - کد خبر: 17668
وزارت بهداشت مانع فعاليت مراكز قانوني درمان اعتياد نيست
دكتر صابري زفرقندي، در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: بديهي است که بخش عمده بيانات و نگراني‌ برخي در اين زمينه، ناشي از بي‌اطلاعي و يا كم اطلاعي است. البته با بحث‌هاي حضوري انتظار مي‌رفت كه عزيزان توجيه شده باشند و اميدواريم كه اغراض ديگري در رسانه‌اي كردن موضوع وجود نداشته باشد.

وي گفت: در اوايل انقلاب بنابر قانون کشور در آن زمان، وزارت بهداري مراكز درمان اعتياد وابسته به خود را تعطيل کرده و تا جايي که ما اطلاع داريم جز در بيمارستا‌ن‌ها بنا بر ضرورت پزشکي، در هيچ جايي درمان معتادين انجام نمي‌شد. بنابراين بيان اين مطلب از سوي برخي كه «وزارت بهداري وقت تمام مراکز خود را تعطيل و سازمان بهزيستي آن را تحويل و درمان را آغاز کرد» بيانگر اين است كه از نظر نظام، پس از انقلاب اعتياد جرم بوده و وزارت بهداري در برابر آن تمكين كرده، اما سازمان بهزيستي به آن توجهي نداشته است که اين اتهام به مسولين وقت سازمان، اجحافي نابخشودني است. از طرف ديگر در آن زمان سازمان بهزيستي زيرمجموعه وزارت بهداري بود و هويت مستقلي نداشته است. آيا از مفاد اين اظهار نظر، غيرقانوني عمل كردن بهزيستي به ذهن متبادر نمي‌شود و عملکرد آن از ابتدا مورد سئوال قرار نمي‌گيرد؟

وي ادامه داد: بنابر قوانين حاكم در اوايل انقلاب، اعتياد جرم و به طبع آن اقدام به درمان و موارد ديگر نيز جرم محسوب مي‌شد، اما در سال 67 با اصلاح قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اجازه درمان اعتياد به وزارت بهداشت داده شد كه وزارت بهداشت مراكز بازپروري معتادين را به زيرمجموعه خود يعني سازمان بهزيستي واگذار كرد.

به گفته دكتر زفرقندي، بخشنامه مذكور که به نظر مي‌رسد با سوء تفاهمي باعث نگراني برخي در وزارت رفاه شده، مربوط به نظرمشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به دانشگاه‌ها بوده و در آن نامه اداره مذكور مستند به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر دستگاهي به جز وزارت بهداشت را فاقد صلاحيت قانوني براي صدور مجوز براي مراكز درمان اعتياد مي داند. بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده، وزارت بهداشت نه تنها مانع فعاليت مراكز قانوني نبوده و نخواهد بود بلكه با تمام توان از اقداماتي كه تحت عنوان درمان و خارج از ضوابط قانوني كشور توسط هر سازمان و بخشي اعم از دولتي و غيردولتي صورت گيرد جلوگيري به عمل خواهد آورد.

وي با بيان اين كه براساس ماده 15 قانون مذكور و همچنين تبصره 2 ماده 11 قانون تشكيل وزارت رفاه، توليت درمان اعتياد با وزارت بهداشت است، ادامه داد: همچنين در اين ماده قانوني بر الزام زيرمجموعه وزارت رفاه كه سازمان بهزيستي نيز از جمله آنهاست، به تمكين در برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت تاكيد شده است.

وي ادامه داد: بنابراين آنچه كه دانشگاه‌ها از مراکز فعال در حوره درمان اعتياد، فارغ از اينکه تحت پوشش و يا متعلق به چه دستگاهي بوده‌اند، خواسته‌اند انطباق با قوانين و مقررات ابلاغي وزارت بهداشت بوده است. البته اين امر در راستاي تکاليف قانوني وزارت بهداشت است؛ چرا که براي وزارت بهداشت در كنار كمك به توسعه كمي و كيفي مراكز و ايجاد امكان دسترسي آسان به خدمات درمان با بهره گيري از توان بالقوه و بالفعل بخش دولتي و غيردولتي، حفظ حقوق مراجعين و خدمت گيرندگان يك الزام قانوني و حجت شرعي است و حقوق مراجعين به جز از طريق ضابطه‌مند كردن و نظارت بر حسن اجراي ضوابط توسط مراكز درماني مقدور نخواهد بود.

وي گفت: بر اين اساس از مشاور سرپرست وزارت رفاه که خود سالهاست در بخش خصوصي درمان اعتياد فعال و قاعدتا داراي تجربيات ذي قيمتي ا‌ست انتظار مي رود به جاي توصيه به شنيده‌ها و تشويق سازمان بهزيستي به مقاومت در برابر فشارهاي فرضي و ذهني، تشکيلات تحت امر را موظف كند تا در اسرع وقت همه امکانات را بسيج کنند تا ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت بهداشت که بر اساس تکليف قانوني است و رعايت قانون بر آحاد افراد جامعه بويژه مديران دولتي واجب است، در تمام مراکز فعال در کشور حاکم شود.

مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، همچنين گفت: به استناد نامه شماره 201987/75/25/ط مورخ 14/10/87 دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت موظف شده ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعطيلي مراکز فاقد پروانه و مجوز موضوع ماده 15 قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام كند.

دكتر زفرقندي، در پايان تاكيد كرد كه بناي وزارت بهداشت كشانيدن مباحث فني و موارد اختلاف احتمالي بين سازماني به عرصه رسانه‌هاي عمومي نبوده و نيست. اميدواريم همكاران ما، خصوصا بخشي از سازمان بهزيستي و وزارت رفاه نيز به اين قاعده پايبند شوند و موارد اين گونه را كه بحث‌هاي فني است در جلسات مشترك و كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح كنند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.77288s, 18q