ماساژ درماني در کنترل آسم موثر است

۱۳۸۸/۰۷/۲۸ - ۱۷:۲۹ - کد خبر: 17745
ماساژ درماني در کنترل آسم موثر است
اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ماساژ درماني بر آسم كودكان مبتلا به آسم توسط افسانه نکوئي و جمعي از همکارانش در دانشکده داروسازي دانشگاه شهرکرد انجام شد.

آسم شايعترين بيماري مزمن دوران كودكي است و شيوع آن علي رغم پيشرفت قابل ملاحظه در كنترل بيماري و دستيابي به داروهاي مختلف جهت درمان آن در دنيا در حال افزايش است.

اخيرا استفاده از درمان هاي تكميلي و جايگزين در درمان بسياري از بيماري ها روند رو به رشدي داشته است.

اين مطالعه بر روي 44 كودك چهار تا 14 ساله مبتلا به آسم در يك كلينيك آسم و آلرژي انجام شد. نمونه هاي انتخاب شده به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. يك گروه دريافت كننده ماساژ درماني و يك گروه كنترل كه فقط درمان و مراقبت روتين را دريافت کردند.

از والدين گروه ماساژ درماني خواسته شد كه هر شب قبل از خواب بيست دقيقه به مدت يك ماه كودك خود را علاوه بر درمان و مراقبت روتين ماساژ دهند. از تكنيك ماساژ استروكينگ و نيدينگ در نواحي صورت، سر، گردن، شانه‌ها، بازوها، دست‌ها ،پاها، ساق پاها و پشت استفاده شد.

اطلاعات از طريق مصاحبه و از طريق اندازه گيري مقادير اسپيرومتري جمع آوري شد. گروه كنترل طي يك ماه فقط تحت درمان هاي استاندارد آسم قرار داشتند.

يك اسپيرومتري با و بدون ورزش در هر دو گروه در ابتداي مطالعه انجام دادند و يك ماه بعد مجددا پيگيري و اسپرومتري در دو گروه تكرار شد.

يافته ها حاکي از آن است كه تفاوت آماري معني داري بين ميانگين شاخص هاي اسپيرومتري در گروه ماساژدرماني در مقايسه با شاخص هاي اسپيرومتري پايه وجود داشت.

طبق يافته هاي اين مطالعه مي توان نتيجه گيري کرد ماساژ روزانه مي تواند به بهبودي تونسيته مجاري هوايي، كاهش حساسيت راه هوايي و كنترل بهتر آسم منجر شود.

كاربرد اين شيوه درماني مي تواند از استفاده بي‌رويه داروها جلوگيري كرده و به عنوان يك روش درماني با با درمان هاي دارويي توام شود.

خلاصه اين پژوهش در مجله بيماري هاي کودکان به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.36381s, 18q