وضعيت تجهيزاتي،تأسيساتي وساختماني بيمارستان شريعتي درمرزهشدار

۱۳۸۸/۰۸/۰۳ - ۱۲:۰۲ - کد خبر: 17823
وضعيت تجهيزاتي،تأسيساتي وساختماني بيمارستان شريعتي درمرزهشدار
دکتر احمد رضا سروش در گفت و گو با ايسنا گفت: مراکز آموزشي، پژوهشي و درماني از جمله بيمارستان دکتر شريعتي ارائه دهنده خدمات بسيار زيادي در سطح شهر هستند اما مشکلات عديده اي دارند.

وي افزود: بيمارستان دکتر شريعتي در طي سال هاي اخير از لحاظ ارائه خدمات بهداشتي و درماني بار بسيار بزرگي را بر دوش خود کشيده است و همواره سعي داشته از حداقل امکانات موجود بهترين و پيشرفته ترين امکانات را در سطح شهر ارائه دهد ولي هيچ گاه نتوانسته است خدمات استانداردي را براي کارکنان، بيماران و دانش پژوهان خود فراهم سازد.

دکتر سروش با بيان اينکه اين بيمارستان در زمينه تربيت نيروي تخصصي پزشکي اعم از پزشکان عمومي، متخصصان و فوق تخصص ها و نيز تربيت اساتيد براي دانشگاه هاي مختلف نقش بسيار مهمي ايفا کرده است؛ خاطر نشان کرد: در طي اين سال ها، بيش از دو هزار پيوند کليه، بيش از دو هزار پيوند مغز و استخوان و بيش از 100 مورد پيوند قلب در اين مرکز انجام و ده ها مورد روش هاي تشخيصي و درماني جديد در اين بيمارستان استفاده شده است.

قائم مقام بيمارستان دکتر شريعتي اظهار كرد: در بخش درمان، بيمارستان چه در زمان جنگ و چه در زمان زلزله بم ارائه دهنده خدمات مفيدي به مردم بود و با اعزام پزشکان به مناطق آسيب ديده توانسته خدمات بسيار بزرگي را به مردم عرضه کند. حال اين بيمارستاني که توانسته اين همه خدمات ارائه بدهد از لحاظ فضاي فيزيکي، پرسنل درماني، تجهيزات پزشکي و غير پزشکي و فرآيندهاي مديريتي نياز دارد که مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر بيمارستان دکتر شريعتي فرسوده شده و اگر مورد توجه قرارنگيرد ممکن است از هم گسيخته شود و نتواند امکانات ارزنده اي ارائه دهد؛ گفت: فرسودگي اين بيمارستان تا حدي است که در صورت وقوع زلزله در تهران بنا به نظر کارشناسان فني، از اولين مکان هايي است که خود نياز به خدمت رساني خواهد داشت.

دکتر سروش با تاکيد بر لزوم توجه بيشتر مسئولان به مشکلات بيمارستان گفت: تأسيسات بيمارستان دکتر شريعتي قديمي شده و بودجه فعلي پاسخگوي نيازها نيست. فضاي بيمارستان بسيار قديمي است و بيش از 30 سال از عمر آن گذشته و برخي از تجهيزات بيش از عمر مفيدشان کارکرده اند.

وي افزود: دنيا در حال تغيير و تحول است و هر سال تجهيزات جديدي مي آيد و حق بيماران است که از اين تجهيزات جديد استفاده کنند و حق متخصص ها و فوق تخصص هاست که با دستگاه هاي جديد کار کنند و آموزش ببينند ولي شرايط موجود نمي تواند اين خدمات را در اختيار افراد قرار دهد و بايد يک نگاه جدي به اين معضل شود.

قائم مقام بيمارستان دکتر شريعتي با اشاره به تغيير انتظارات مردم در سال هاي اخير بيان کرد: فضاي فيزيکي بيمارستان پاسخگوي نياز هاي بيماران نيست و توقع بيماران از فضاي بيمارستان تغيير کرده است.

وي با بيان اينکه دوره اي که در آن 8 تا 10 بيمار را در يک اتاق بستري و معاينه مي کردند گذشته است؛ اظهار داشت: دنيا در حال پيشرفت است و شکل جديدي از خدمات را ارائه مي دهد و توقعات مردم نيز تغيير پيدا کرده است. ما هم بايد به همين سمت حرکت کنيم و اقداماتي انجام دهيم که بيماران و همراهان آنها نيز در بيمارستان ها راحت تر باشند.

دکتر سروش با اشاره به خدمات ارزنده کارکنان بيمارستان و با بيان اينکه کسي که ارائه دهنده خدمت است نبايد خودش ازخدمات محروم باشد؛ تصريح کرد: پزشکان و پرستاراني که در بيمارستان کار مي کنند بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند. آنها نيمي از عمر مفيد خود را در بيمارستان ها مي گذرانند پس لازم است به آنها توجه و رسيدگي شود. بايد براي آنها فضاي استاندارد ايجاد کرد که اين اقدامات نياز به يک نگاه جدي و موشکافانه دارد.

وي افزود: اين موضوع از آنجا حائز اهميت است که شرايط خاص حاکم بر خدمت رساني در محيط هاي بيمارستاني ازجمله کار مداوم و شبانه روزي حتي در روزهاي تعطيل، مواجهه با خطرات شغلي و استرس هاي کاري و غيره ايجاب مي‌کند که توجه جدي تري بر شرايط کاري و استانداردهاي حرفه اي اين دسته از افراد شود.

قائم مقام بيمارستان دکتر شريعتي با اشاره به مشکلات بخش ICU گفت: اين بخش با کمبود امکانات رو به روست. بسياري از بيماران به دليل سن بالا و هزينه هاي بيمارستان‌هاي ديگر و امکانات بيمارستان شريعتي به اين بيمارستان ارجاع داده مي شوند و اين بيمارستان بايد امکاناتي مناسب براي افرادي که براي عمل جراحي نيازمند ICU هستند؛ فراهم کند.

وي افزود: اهميت نياز به ICU و افزايش تخت هاي آن در شرايط خاصي مانند بحران هاي احتمالي ناشي از بيماريهايي مانندH1N1 افزايش مي يابد. خوشبختانه با توجه مسوولان وزارت بهداشت به ويژه در حوزه معاونت سلامت و نيز مسوولان دانشگاه علوم پزشکي تهران اقدامات فوري در زمينه افزايش تخت هايICU در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر سروش با بيان اينکه هزينه هاي بيمارستان هاي دولتي بسيار بالاست و درآمدي که بيمارستان ها از دولت کسب مي کنند کفاف فعاليت هاي بيمارستان ها را نمي دهد؛ گفت: بر اساس مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده است به دولت پيشنهاد داده ايم که بودجه بيمارستان ها را افزايش دهد و تورمي که بانک مرکزي اعلام مي کند در قيمت ها و نرخ هاي تمام شده ي خدمات ارائه شده ديده شود.

وي افزود: در بيمارستان ها ما با 35 درصد تورم خريد خدمت رساني داريم ولي در هنگام فروش خدمت تورم لحاظ نشده و نرخ واقعي خدمات هيچ گاه به بيمارستان هاي دولتي پرداخت نمي شود.

دکتر سروش در ادامه تصريح کرد: طي نامه اي از وزارت بهداشت و کميسيون بهداشت و درمان مجلس خواستيم که قيمت پيشنهادي کلينيک بخش هاي مراقبت ويژه 2 برابر، قيمت هاي پيشنهادي کلينيک بخش هاي عادي 4 برابر، قيمت هاي خدمات پاراکلينيک به حداقل 5/1 برابر و ضريب دريافتي ارائه خدمات K حداقل 5/3 تا 4 برابر شود.

وي افزود: خوشبختانه اين موضوع نيز از طريق هيات امنايي شدن بيمارستانها قابل تحقق است اما بايد دقت کرد که موفقيت طرح منوط و مشروط به اجراي دقيق تمام مفاد آن به ويژه تعهدات بيمه ها و وزارت بهداشت است.

قائم مقام بيمارستان دکتر شريعتي پيشنهاد کرد: براي سال 1388 دولت بايد ابتدا بودجه بيمارستان ها را افزايش دهد و حداقل قيمت خدمات عرضه شده را دو برابر کند. همچنين براي بهبود وضعيت ساختمان بيمارستان ها و بازسازي و نوسازي فضاي فيزيکي، تأسيساتي، ساختمان و تجهيزات اقداماتي صورت گيرد که انجام اين اقدامات از توان بيمارستان ها خارج است و بودجه ي جاري نمي تواند برطرف کننده نياز ها باشد.

دکتر سروش با اشاره به کمبود پرسنل در بيمارستان ها اظهار داشت: ما براي ارائه ي خدمات نيازمند نيروي انساني متخصص و توانا هستيم که در راستاي تأمين نيروي انساني هم به بودجه و هم به مجوز نياز داريم که متاسفانه در اين زمينه در حال حاضر دچار کمبود شديد نيرو و امکانات مالي هستيم.

وي افزود: بيمارستان دکتر شريعتي براي تأمين نيروي انساني براي بخش هاي خاص با مشکل روبرو است و اين نيروي متخصص بايد در اختيار بيمارستان ها قرار گيرد.

دکتر سروش با اشاره به مشکلات فراروي مسوولان فني بيمارستان ها تصريح کرد: مسوولان فني بيمارستان ها فشار کاري زيادي را تحمل مي کنند. چنانچه يک بخش از بيمارستان با کمبود پرستار رو به رو باشد و يا مشکل غذايي داشته باشد، بدون اينکه افراد به مسائل ريشه اي و زير بنايي فکر کنند تنها مسوولان فني را مقصر اعلام و آنها را محکوم مي کنند که اين عملکرد باعث شده که هيچ کسي در بيمارستان ها اين پست را قبول نکند.

وي با اشاره به دولتي بودن بيمارستان و تبعيت آن از مقررات و شرايط دولتي گفت: دانشگاه ها طرحي را ايجاد کرده اند تا از اين طريق بخشي از هزينه ها جبران و تعدادي از بخش هاي بيمارستان ها به صورت خصوصي اداره شود يعني علاوه بر تخت هايي که در حال حاضر در بيمارستان ها وجود دارد تعدادي تخت ديگر نيز اضافه و هزينه هاي اين تخت ها توسط بخش هاي خصوصي تأمين شود.

دکتر سروش در پايان تصريح کرد: اين طرح ها و ايده ها به تنهايي نمي تواند باعث غلبه بر تمامي مشکلات شود و مساله مهم تغيير نگاه مسئولان به مقوله سلامت و خدمات رساني در حوزه بيمارستان‌ها است. ما انتظار داريم که مسوولان در همه رده‌ها از جمله شهرداري ها با تغيير نگرش نسبت به حوزه سلامت و جايگاه آن در بيمارستانها و مراکز درماني به ارتقاي هر چه بيشتر کميت و کيفيت خدمت رساني کمک کنند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.83109s, 18q