مصرف ريحان در کاهش قند بيماران ديابتي نوع 2 موثر است

۱۳۸۸/۰۸/۰۴ - ۱۱:۴۲ - کد خبر: 17833
مصرف ريحان در کاهش قند بيماران ديابتي نوع 2 موثر است
اين پژوهش با هدف تعيين تاثير مصرف گياه ريحان بر روي غلظت قند خون بيماران ديابتي نوع 2 توسط محمد حسن گلزاري و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است.

پژوهش به روش كارآزمايي باليني روي 16 بيمار كه تحت درمان با داروهاي پايين آورنده قند خون نبودند، انجام شد.

نمونه‌ها به طور تصادفي به دو گروه هفت نفري تقسيم شدند. به گروه آزمايش روزانه 20 گرم پودر ريحان مخلوط با ماست همراه رژيم غذايي معمولي به مدت چهار هفته داده شد و گروه شاهد فقط رژيم غذايي معمولي را دريافت كردند، پس از دو هفته دوره پاكسازي جاي گروه آزمايش با شاهد عوض شد؛ سپس غلظت قند خون سرم ناشتا و قند سرم خون هرگروه گرفته و اختلاف هر گروه با آزمون هاي آماري تعيين شد.

يافته ها نشان داد ميانگين مقدار كربوهيدرات و فيبر دريافتي در دو دوره رژيمي با ريحان به طور معني داري از دوره رژيمي غذاي معمولي بيشتر بود.

غلظت قند سرم ناشتا در پايان دوره مصرف ريحان همراه رژيم معمولي در مقايسه با مقادير پايه اين دوره و همچنين نسبت به دوره رژيم معمولي كاهش معني دار آماري داشت.

غلظت قند سرم دو ساعت پس از صرف صبحانه استاندارد در پايان دوره مصرف ريحان همراه با رژيم معمولي در مقايسه با مقادير پايه اين دوره و همچنين نسبت به دوره رژيم معمولي كاهش معني دار آماري نشان داد .

نتايج حاکي از آن است که مصرف ريحان همراه با رژيم غذايي غلظت قند سرم بيماران ديابتي نوع 2 را كاهش مي دهد.

انجام پژوهش مشابهي بر روي تاثير اين گياه بر چربي هاي خون، هموگلوبين گليكوزيله، مواد معدني و ويتامين هاي خون و همين طور تاثير دراز مدت آن توصيه مي‌شود.

خلاصه اين مقاله در مجله فصلنامه پژوهشي پژوهنده به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.00846s, 18q