خرما در پيشگيري از پوسيدگي دندان‌ها موثر است

۱۳۸۸/۰۸/۱۸ - ۱۰:۵۴ - کد خبر: 17975
خرما در پيشگيري از پوسيدگي دندان‌ها موثر است
اين تحقيق با هدف تعيين تأثير عصاره خرما بر رشد استرپتوکوک ميوتانس عامل اصلي پوسيدگي دندان توسط دکتر اشرف سيدي، متخصص پروتزهاي دنداني و استاديار دانشگاه علوم پزشکي ياسوج و جمعي از همکارانش انجام شده است.

پوسيدگي دندان شايع‌ترين عفونت باکتريايي در انسان است که اصلي‌ترين عامل شروع کننده آن استرپتوکوک ميوتانس مي‌باشد.

نتايج تحقيقات قبلي نشان داده است که بعضي از مواد غذايي مي‌توانند با جلوگيري از رشد استرپتوکوک ميوتانس مانع از ايجاد از پوسيدگي دندان شوند.

اين مطالعه به صورت يک تحقيق تجربي در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج با همکاري بخش ميکروبيولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز انجام شد.

در اين مطالعه اثر خرما بر رشد استرپتوکوک ميوتانس در محيط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت براي انجام اين پژوهش پس از کشت استرپتوکوک ميوتانس، محيط‌هاي کشت حاوي خرما با استفاده از ميوه، شيره و عصاره خرما با غلظت‌هاي مختلف تهيه و ميکروارگانيسم استرپتوکوک ميوتانس در اين محط‌ها کشت داده شد.

يافته ها حاکي از آن است که پس از 24 ساعت استرپتوکوک ميوتانس در محيط‌هاي با غلظت کم خرما رشد اندکي داشت، ولي با افزايش غلظت خرما ميکروارگانيسم‌ها قادر به رشد در محيط کشت نبودند.

نتايج نشان مي دهد با توجه به نقش بازدارندگي خرما از رشد استرپتوکوک ميوتانس مي‌توان خرما را به عنوان يک ماده غذايي پيشگيري کننده از ايجاد پوسيدگي معرفي کرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.14214s, 18q