وزير بهداشت خواستار شد: توليت بيمه‌ها به وزارت بهداشت بازگردد

۱۳۸۸/۰۸/۲۶ - ۱۱:۵۹ - کد خبر: 18095
وزير بهداشت خواستار شد: توليت بيمه‌ها به وزارت بهداشت بازگردد
دكتر مرضيه وحيد دستجردي در حاشيه نخستين نشست هم انديشي وزارت بهداشت با وزراي سابق اين وزارتخانه گفت: سازمان بيمه تامين اجتماعي از فروردين ماه طلب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي دولتي را پرداخت نكرده است. اين در حالي است كه در بسياري از دانشگاه‌ها حدود دو سوم درآمدها به ويژه شهرها و استانهاي كارگري از بيمه تامين اجتماعي است.

وي گفت: سازمان بيمه تامين اجتماعي تا پايان شهريورماه حدود300 ميليارد تومان به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بدهكار است كه اين قطعا بحراني براي فعاليت بيمارستان‌هاي دولتي خواهد بود. مشكل آن است كه متاسفانه اين پول‌ها مانند قلكي در سازمان تامين اجتماعي است و هيچ استفاده و سرمايه گذاري در آن نمي‌شود؛ چرا كه در حقيقت بيمه شدگان حق بيمه خود را مي‌پردازند اما سيستم تامين اجتماعي اين پول‌ها را به وزارت بهداشت نمي‌پردازد.

دكتر دستجردي در ادامه افزود: سازمان بيمه تامين اجتماعي دليل تاخير در پرداخت‌ها را كسري اعتبارات عنوان مي‌كند. اين در حالي است كه اين اعتبارات، اعتباراتي است كه از بيمه مردم بوده و مردم خود هزينه‌هايشان را پرداخت كرده‌اند. بنابراين اين سازمان بيمه‌گر نبايد در پرداخت به وزارت بهداشت مشكل داشته باشد. در مجموع اميدواريم با مشخص شدن وزير رفاه، كسري‌ها و بدهي‌هاي اين وزارتخانه سريعتر به وزارت بهداشت پرداخت شود.

به گفته وزير بهداشت، سازمان بيمه خدمات درماني نيز تقريبا تا مرداد ماه مطالبات تمام دانشگاه‌ها را پرداخت كرده است. در برخي از دانشگاه‌ها نيز پرداخت مطالبات از مرداد ماه هم بيشتر است. در مجموع دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي دولتي فعلا با بيمه خدمات درماني مشكل جدي ندارند اما اگر اين سازمان بيمه‌گر نيز در پرداخت مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي به همين ترتيب پيش رود باز هم به اين بيمارستان‌ها بدهكار مي‌شوند.

وي با تاكيد بر لزوم حل مشكلات بيمه‌ها خواستار توليت سلامت با وزارت بهداشت شد و گفت: ما بايد بتوانيم اعتبارات لازم را براي تامين سلامت مردم داشته باشيم اين طور نمي‌شود كه بيمارستان‌ها خدمات سلامت را ارائه كنند اما بعد از هشت ماه هنوز از بيمه‌ها طلبكار باشند يا اين كه بيمارستان‌ها كاري را انجام دهند كه پشتوانه مالي نداشته باشد.

وزير بهداشت در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت به عنوان راهكاري براي برون رفت مشكلات كنوني بيمارستان‌هاي دولتي گفت: قطعا با بازگشت بيمه‌ها به وزارت‌ بهداشت بسياري از مشكلات كنوني حل مي‌شود چرا كه زماني كه پول و بيمه در دست ارائه دهنده خدمت باشد از همان صندوقي كه مردم حق بيمه خود را مي‌پردازند از همان صندوق هم مطالبات دانشگاه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود. وزارت بهداشت در قسمت اعتبارات دولتي مشكلي ندارد اما بخش اعظم مشكلات مربوط به بيمه‌هاست.

به گزارش ايسنا وي در ادامه توسعه سيستم شبكه و نظام ارجاع را از اولويت‌هاي وزارت بهداشت عنوان كرد و گفت: تنها از اين طريق است كه مي‌توان خدمات مربوط به سلامت را به صورت عادلانه به همه مردم ارائه كرد. از طرف ديگر، امكان اجراي اين طرح در شهرها بدون حضور پزشك خانواده وجود ندارد. همچنين اين طرح بايد مرحله به مرحله پيش رود؛ به طوري كه اين طرح تاكنون در شهرهاي زير 20 هزار نفر انجام شده هرچند كه كامل نبوده است. اما در مجموع بايد تا شهرهاي زير 100 هزار نفر اجرا شود.

وي در اين باره ادامه داد: به منظور توسعه سيستم شبكه در شهرهاي زير100 هزار نفر نيز دو مرحله در نظر گرفته شده كه با توجه به اعتبارات تا پايان سال اين طرح در شهرهاي تا 50 هزار نفر جمعيت اجرا شود و در صورت تامين اعتبارات به شهرهاي زير 100 هزار نفر برسد. اين اعتبارات را وزارت بهداشت بايد از وزارت رفاه دريافت كند كه اميدواريم با مشخص شدن وزير رفاه هرچه سريعتر ستاد ملي پزشك خانواده تشكيل شده و قراردادهاي مربوط به آن هرچه سريعتر منعقد شود.

وزارت بهداشت كليه اقدامات مربوط به خود را انجام داده و پكيج سلامتي در اين زمينه و همچنين برنامه‌هاي تئوريك آن آماده است. اين در حالي است كه همزمان با توسعه اين طرح بايد اشكالات آن نيز اصلاح شود.

وي اشكالات مربوط به عدم توسعه نظام شبكه به شهرهاي زير100 هزار نفر را مربوط به منابع بودجه‌اي و همچنين آموزش پزشكان خانواده دانست و گفت: اشكال اساسي انجام نشدن اين امر منابع بودجه‌اي آن است. همچنين مشكلي كه مربوط به وزارت بهداشت است به آموزش پزشكان خانواده مربوط مي‌شود؛ چرا كه پزشكان عمومي بايد آموزش‌هايي را دريافت كنند تا ظرف چند ماه بتوانند مسئوليت پزشك خانواده را برعهده بگيرند. اين آموزش‌ها اكنون آغاز شده اما مدت زمان آن كوتاه است كه بايد مقداري زمان آن طولاني‌تر شود. برنامه‌ريزي‌هاي معاونت سلامت وزارتخانه بر آن است كه اين برنامه‌ها به طور مكرر ادامه داشته باشد.

به گزارش ايسنا وي از نظام تشويقي براي ايجاد انگيزه فعاليت در پزشكان خانواده خبر داد و گفت: نبايد پزشكان خانواده در همان حد خود متوقف شوند و بايد امكان ارتقا داشته باشند. در اين زمينه سيستم تشويقي در نظر گرفته شده تا اين پزشكان بعد از چند سال بتوانند ارتقا يابند. اين امرعلاوه بر ايجاد انگيزه در پزشكان، كيفيت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

وي اداد: همچنين پزشكان خانواده در مناطق مختلف بايد تفاوت دستمزد داشته باشند تا بتوان در آنها انگيزه بيشتري براي ارائه خدمات ايجاد كرد. در حال حاضر اين تفاوت‌ دستمزدها وجود دارد اما بايد ساماندهي در اين زمينه صورت گيرد. اگر اعتبارات مربوط به اين امر وجود داشته باشد مي‌توان كم و كاستي‌هاي آنرا جبران كرد.

وزير بهداشت با بيان اينكه در حال حاضر در حدود 67 تا 70 درصد مكان‌هايي كه بايد از پزشك خانواده برخوردار باشند، از اين خدمت بهره مي‌گيرند، در رابطه با ميزان رضايتمندي پزشكان خانواده گفت: تقريبا حدود 25 درصد از پزشكان خانواده از فعاليت در اين زمينه رضايت‌مندي كاملي نداشتند. در 70 تا 75 درصد باقي مانده هم رضايتمندي صددرصد نيست. بنابراين بايد اقداماتي صورت گيرد تا اين رضايت مندي‌ها به 100 درصد افزايش يابد.

وي با تاكيد بر لزوم اجراي نظام شبكه و پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر تا پايان سال تاكيد كرد و گفت: وزارت بهداشت در صورت تامين اعتبارات مي‌تواند اجراي اين طرح را تا شهرهاي 50 هزار نفر به راحتي انجام دهد. براي اجراي اين طرح در شهرهاي 50 تا 100 هزار نفر نيز وزارت بهداشت آماده است اما بايد مشخص شود كه اعتبارات وزارت رفاه براي اجراي آن تا چه حدودي است.

به گزارش ايسنا وزير بهداشت در ادامه در رابطه با تبليغات واكسن آنفلوآنزاي نوع آ در عربستان براي حجاج گفت: واكسن پس از دو هفته از زمان تزريق تاثير خود را نشان مي‌دهد. بنابراين تزريق اين واكسن براي حجاج در زمان حضور در عربستان تاثيري نخواهد داشت. ولي براي زماني كه به كشور بازمي‌گردند موثر خواهد بود.

وي در رابطه با اينكه اين واكسن‌ها كه در عربستان براي مصرف حجاج تبليغ مي‌شوند آيا از تاييديه سازمان بهداشت جهاني برخوردارند يا نه؟ گفت: ما تنها مي‌توانيم براي سيستم خودمان تعريف كنيم كه واكسني كه وارد كشور مي‌شود آيا از جاي معتبري بوده و آيا تاييد شده است يا نه؟ ولي در مورد عربستان نمي‌توانيم اين را مطرح كنيم اما در مجموع پزشكان و متخصصان عفوني و بهداشتي كشور كه در عربستان حضور دارند مي‌توانند اين واكسن‌ها را بررسي كرده و به وزارت بهداشت گزارش دهند.

وي از ورود آنفلوآنزاي نوع آ تا كمتر از يك ماه ديگر به كشور خبر داد و گفت: تاييد اين واكسن‌ها از نظر سلامت براي وزارت بهداشت بسيار مهم بود. بر همين اساس ما نيز اين واكسن‌ها را از فرانسه كه كشور معتبري بوده و اين واكسن‌ها تاييد شده، وارد خواهيم كرد.

وزير بهداشت ادامه داد: سازمان بهداشت جهاني در مورد واكسن آنفلوآنزاي نوع آ بررسي‌هاي دقيقي انجام داده و بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده عوارض اين واكسن‌ها چندان زياد نبوده و خطرساز نيست. بنابراين زماني كه سازمان بهداشت جهاني به عنوان يك مرجع واكسن آنفلوآنزاي نوع آ را تاييد كند ما نيز آنرا تاييد مي‌كنيم.

وي در ادامه اخباري مبني بر جلوگيري سازمان بهشت زهرا (س) از دفن فوت شدگان آنفلوآنزاي نوع آ را رد كرد.

وزير بهداشت در پايان به جلسه امروز خود با وزراي سابق بهداشت كشور اشاره كرد و گفت: لازم است كه براي رسيدن به اهداف نظام سلامت از تجربيات گذشتگان در اين زمينه استفاده شود. در جلسه امروز نيز در مجموع ديدگاه‌هاي وزرا نسبت به يكديگر نزديك بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.92846s, 19q