تغییرات در معاونت آموزشی وزارت بهداشت

۱۳۸۸/۰۹/۰۱ - ۱۰:۵۰ - کد خبر: 18157
تغییرات در معاونت آموزشی وزارت بهداشت
بر اساس حکم دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا مصداقی نیا به عنوان دبیر شورای علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت منصوب شد.

دکتر علیرضا مصداقی نیا رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران است و پیش از وی دکتر محمدحسین اسدی عهده دار مسئولیت دبیر شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی بود.

همچنین دکتر محققی در حکم دیگری دکتر علیرضا صدیقی را به سمت دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت منصوب کرد.

دکتر علیرضا صدیقی پیش از این نیز در دوره اول معاونت آموزشی با مسئولیت دکتر محققی این مسئولیت را بر عهده داشت. دکتر صدیقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

بر اساس حکم دیگر دکتر محققی، دکتر محمد حسین اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) به سمت رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت منصوب شد.

دکتر اسدی پیش از این مسئولیت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی را بر عهده داشت. پیش از این دکتر محسن نفر ریاست مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت را برعهده داشته است.

دکتر محققی همچنین در احکام جداگانه ای دکتر مجتبی پارسا را به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت مرکری جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته وزارت بهداشت و دکتر عزت الدین جوادیان را به عنوان رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه مرکزی منصوب کرده است.

دکتر عزت الدین جوادیان استاد گروه حشره ‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.12452s, 18q