اصلاح سبک زندگي تا 65 درصد خطر بروز ديابت نوع 2 را کاهش مي دهد

۱۳۸۸/۰۹/۰۱ - ۱۲:۳۴ - کد خبر: 18170
اصلاح سبک زندگي تا 65 درصد خطر بروز ديابت نوع 2 را کاهش مي دهد
اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اصلاح شيوه زندگي بر بروز ديابت در جمعيت شهري تهران توسط دکتر فرزاد حدائق از پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و جمعي از همکارانش انجام شد.

در اين مطالعه افراد بالاي ‌٢٠ سال غيرديابتي در مطالعه قند و ليپيد تهران در گروه شاهد‌٦٤٣٧ نفر و ‌٣٩٣١ نفر در گروه مورد را بررسي و به مدت متوسط ‌٥/٣ سال پيگيري کردند. مداخله با هدف بهبود تغذيه، فعاليت فيزيكي و ترك سيگار انجام شد.

در اين پژوهش ميزان تغييرات عوامل خطرساز ديابت شامل وزن، اندازه دور كمر، قند خون ناشتا، قند خون دو ساعته وتري گليسريد سرمي در هر دو گروه افزايش ي را نشان داد، ولي اين افزايش در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد كمتر بود.

شواهد قوي وجود دارد كه عوامل خطر مثل چاقي و كم بودن ميزان فعاليت بدني، عوامل اصلي غيرژنتيكي پيشگويي كننده ديابت هستند

تغييرات سريعي كه در شيوه زندگي دركشورها اتفاق افتاده، باعث افزايش شيوع چاقي و سايربيماري هاي غيرواگير از جمله پرفشاري خون و اختلالاتچربي خون شده است.که به نظر مي رسد عامل اصلي در افزايش بي رويه بروز ديابت در سطح جهاني باشد.

با بررسي نتايج به نظر مي رسد اصلاح سبک شيوه زندگي بروز ديابت نوع ‌٢ را بعد از متوسط زماني ‌٥/٣ سال بيش از ‌٦٥ درصد كاهش مي دهد.

خلاصه اين مقاله در فصلنامه پژوهش در پزشکي به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.12753s, 18q