اعتبارات طرح پزشك خانواده بااهداف آن همخواني ندارد

۱۳۸۸/۰۹/۲۴ - ۱۱:۲۴ - کد خبر: 18408
اعتبارات طرح پزشك خانواده بااهداف آن همخواني ندارد
دكتر عليرضا زالي در گفت‌وگو با ایسنا در ارزيابي از طرح پزشك خانواده در روستاها و ميزان توفيق آن و راهكارهاي آتي براي اجراي اين طرح در شهرها، گفت: در ساده‌ترين سناريو اگر هدف از بيمه روستايي آن باشد كه كارت روستايي به دفترچه بيمه روستايي تبديل شود، تقريبا اين توفيق وجود داشته است؛ اما اگر تصور شود كه در طول ساليان گذشته شبكه نظام ارجاع و سطح بندي خدمات مبتني بر نظام ارجاع در روستاها مستقر شده، در اين زمينه توفيق لازم به دست نيامده است.

وي در اين زمينه ادامه داد: با توجه به مقتضيات جديد عرصه سلامت و تغييرات دموگرافيك در وضعيت استقرار جمعيتي كشور و همچنين از آنجا كه شبكه بهداشتي درماني كشور به مهندسي و بازسازي مجدد نياز دارد مي‌توان وضعيت را به سمتي سوق داد كه شبكه بهداشتي درماني كشور متناسب با متقضيات عرصه سلامت بازسازي شود.

زالي، متعالي‌ترين سناريو براي طرح پزشك خانواده را تعريف بسته خدمات در روستاها و شهرها و اجراي نظام ارجاع به معناي واقعي آن عنوان كرد و افزود: به اين ترتيب لازم است كه بيماران هنگام عبور از مسير ارجاع، سهل الوصول‌تر، با حمايت بيمه‌اي و صرفه اقتصادي بيشتر به سرمنزل مقصود از نظر ارجاع برسند. اين امر نيازمند وجود سيستمي كاملا هوشمند، جامع، هدفمند و پيوسته است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.96521s, 18q