كمك بهزيستي فقط به بيماران ايدزي

۱۳۸۸/۱۰/۰۲ - ۱۲:۰۰ - کد خبر: 18499
كمك بهزيستي فقط به بيماران ايدزي

اين بحث‌ها چند سالي است كه مطرح مي‌شود و ظاهرا قرار نيست از دل آنها نتيجه مشخصي براي افراد مبتلا به ايدز گرفته شود.نهادهاي مختلف در اين زمينه با هم هماهنگ نيستند و اين مشكل كافي است تا به كمك جدي به بيماران مبتلا به ايدز فكر نكنيم.
مسئول كميته كنترل ايدز سازمان بهزيستي گفت:« رديف خاصي براي ارائه خدمات به تمام بيماران ايدزي نداريم و فقط به بيماراني كه درگروه هدف‌مان هستند خدمت ارائه مي‌دهيم و آنها را تحت پوشش داريم.»
دكتر مجيد رضازاده‌مهر با اشاره به وظايف بهزيستي درخصوص بيماران داراي HIV مثبت ادامه داد: بهزيستي به افرادي كه جزو گروه هدف‌شان محسوب مي‌شوند يعني زنان سرپرست خانوار، كودكان بي‌سرپرست، سالمندان و بيماران رواني مزمن و داراي بيماري ايدز، خدمات مستمر ارائه مي‌دهد و آنها را تحت پوشش دارد.»
اين مقام مسئول در سازمان بهزيستي در ادامه به اين نكته هم اشاره كرد: «ارائه خدمات به ساير بيماران ايدزي جزو وظايف سازمان بهزيستي نيست اما به بعضي از بيماران در صورت نياز شديد و شرايط خاص‌شان كمك موردي ارائه داده و همچنين برنامه‌هاي پيشگيرانه‌اي هم در مورد اين بيماري ارائه مي‌دهيم.»
برنامه‌هاي پيشگيرانه بهزيستي شامل معتادان تزريقي، افرادي كه رفتارهاي پرخطر دارند و همسران آنان، كودكان خياباني، زنان خياباني و همچنين افرادي كه داراي بيماري ايدز هستند، مي‌شود.
رضازاده با اشاره به اينكه هزينه درمان بيماران ايدزي رايگان است و داروهاي اين افراد توسط وزارت بهداشت تامين مي‌شود، گفت:« ما بودجه و رديف خاصي براي حمايت از بيماران ايدزي نداريم اما با همكاري وزارت رفاه و كميته امداد و بهزيستي اين افرادي كه بيمه نيستند تحت پوشش بيمه رايگان ايرانيان قرار مي‌گيرند.»
مسئول كميته كنترل ايدز سازمان بهزيستي درمورد آمار بيماران ايدزي تحت پوشش سازمان گفت: ما آماري از تعداد اين بيماران در گروه هدف خود نداريم و آزمايش‌هاي اجباري در اين خصوص انجام نمي‌شود اما تمامي آنان را تحت پوشش قرار داريم.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.95122s, 18q