براي كاهش علايم سندرم روده تحريك پذير آرامش خود را حفظ کنيد

۱۳۸۸/۱۰/۰۸ - ۱۳:۰۴ - کد خبر: 18566
براي كاهش علايم سندرم روده تحريك پذير آرامش خود را حفظ کنيد
سندرم روده تحريك پذير يكي از شايعترين اختلالات گوارشي است كه با درد شكمي مزمن و تغيير اجابت مزاج در غياب هر گونه اختلال عضوي مشخص مي‌شود. عوامل روانشناختي هميشه به عنوان يكي از عوامل اساسي در بروز اين بيماري مطرح بوده است.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي آرامش تدريجي توام با دارو درماني روي علايم روانشناختي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير با علايم اسهال غالب (IBS-D) بود که توسط دكتر سيد كمال صولتي دهكردي استاديار گروه روانپزشكي مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و جمعي از همکارانش انجام شد.

در اين مطالعه كارآزمايي باليني 32 بيمار با اسهال غالب انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه درمان با آرامش تدريجي توام با دارو و دارو تقسيم شدند. براي تشخيص گذاري بيماري IBS از ملاك تشخيصي Rome-III و ارزيابي علايم روانشناختي از آزمون SCL-90-R استفاده شد. اجراي پژوهش در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و 4 ماه پس از آخرين مداخله درماني (مرحله پيگيري)، صورت گرفت.

يافته ها حاکي از اين است که ميانگين نمرات علايم روان شناختي در مرحلة پس آزمون و پيگيري نسبت به مرحلة پيش آزمون در هردو گروه كاهش داشته اما اين كاهش در گروه آرامش تدريجي توام با دارو درماني نسبت به گروه دارودرماني بيشتر بود .

بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش: تلفيق و بكارگيري درمان دارويي توام با آرامش تدريجي مي تواند در كاهش علايم روانشناختي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير موثر باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.51547s, 18q