افسردگي پس از زايمان يکي از پيامدهاي خشونت در دوران بارداري است

۱۳۸۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۰۴ - کد خبر: 18616
افسردگي پس از زايمان يکي از پيامدهاي خشونت در دوران بارداري است
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة خشونت خانگي در بارداري و افسردگي پس از زايمان در زنان باردار توسط ماهرخ دولتيان كارشناس ارشد مامايي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و جمعي از همکارانش انجام شد.

در مدت 4 ماه مجموعاً 251 زن باردار در ماه آخر بارداري از نظر وجود يا عدم خشونت در بارداري بررسي شدند و به دو گروه خشونت ديده و خشونت نديده تقسيم شدند.

يافته‌ها حاکي از آن بود بين خشونت خانگي و افسردگي پس از زايمان رابطة معني‌داري وجود داشت.

از آنجا كه تأثيرات منفي خشونت خانگي در دوران بارداري در اين پژوهش و مطالعات ديگر به خوبي مشخص شده است توصيه مي شود كه درمانگاههاي مراقبت از بارداري به طور معمول غربالگري خشونت خانگي را انجام دهند تا موارد را شناسايي كرده و مشاوره لازم را انجام دهند.

خلاصه اين پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکي کردستان به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.88774s, 19q