با افزايش سن، شيوع کمردرد در پرستاران افزايش مي‌يابد

۱۳۸۸/۱۰/۱۳ - ۱۱:۴۶ - کد خبر: 18634
با افزايش سن، شيوع کمردرد در پرستاران افزايش مي‌يابد
با وجود اين که کمردرد يکي از مشکلات اساسي شغلي در پرسنل پرستاري است، مطالعات اندکي در اين خصوص در کشورانجام شده است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان کمردرد و ارتباط آن با عوامل شخصي و شغلي در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي شاهرود توسط جمعي از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود طراحي و اجرا شده است.

در يک مطالعه مقطعي، از تعداد 245 نفر كه 51 نفر آنها مرد و 184 نفر آنها زنان با ميانگين سني 32 سال بودند كه شامل پرسنل پرستاري (پرستار، بهيار، کمک بهيار، تکنسين اتاق عمل، تکنسين بيهوشي) و حداقل يک ماه کار کرده بودند، در 4 بيمارستان دولتي شاهرود مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه تکميل شده نورديک به صورت مصاحبه و معاينه پزشک براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج حاصله از اين بررسي نشان مي‌دهد: با افزايش سن، شيوع کمردرد افزايش مي‌يابد. تفاوت جنس در شيوع کمردرد مشاهده نمي‌شود ولي در متاهلين نسبت به مجردين بيشتر است. BMI بالاتر از 27 کيلوگرم بر مترمربع 2/2 برابر شانس ابتلا به کمردرد را افزايش مي‌دهد. در اين مطالعه سابقه کار کلي، سابقه کار در بخش فعلي و بلند کردن بار با کمردرد رابطه معني داري را نشان مي‌دهند.

يافته‌هاي نهايي پژوهش حاکيست؛ ميزان شيوع کمردرد در پرسنل پرستاري بالاست. براي پيشگيري اجراي برنامه‌هاي ارگونوميک، آموزش تکنيک صحيح حمل بار، تيم بلند کردن بار و مطالعات وسيعتر با توجه به عوامل رواني و وظايف کاري مرتبط با کمردرد جهت پيشگيري پيشنهاد مي‌شود.

نتايج اين بررسي در دو فصلنامه طب جنوب به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.32254s, 18q