اغلب پرستاران، موارد ايمني هنگام شيمي درماني را رعايت نمي‌کنند

۱۳۸۸/۱۰/۱۳ - ۱۱:۵۵ - کد خبر: 18645
اغلب پرستاران، موارد ايمني هنگام شيمي درماني را رعايت نمي‌کنند
شيمي درماني به علت درمان و نيز تسکيني که ايجاد مي‌کند به عنوان يک روش اساسي درمان سرطان شناخته شده است که يک کيفيت درماني مهم بوده و به دليل اثرات خود بر روي اجزاء سلولي مي‌تواند داراي اثرات موتاژني و تراتوژني و کارسينوژيک باشند. پرستاراني که دارو آماده و تزريق مي‌کنند در معرض اثرات و خطرات جدي هستند که بايستي از آگاهي و مهارت لازم برخوردار بوده و از اقدامات احتياطي پيروي كنند.

اين بررسي توسط آرش نانبخش از دانشکده پرستاراي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در يک مطالعه توصيفي با هدف بررسي رعايت اصول ايمني حين شيمي درماني در پرستاران بيمارستان امام خميني (ره) اروميه انجام شده است.

نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد: اکثر پرستاران فقط در حد متوسط، اصول ايمني درحين شيمي درماني را رعايت مي‌کنند و نيز هيچ کدام از نمونه‌ها دوره خاص شيمي درماني را نگذرانده بودند لذا به نظر مي‌رسد پرستاراني که مسئوليت شيمي درماني بيماران را برعهده دارند بايد آموزش ببينند.

يافته‌هاي نهايي اين بررسي حاکيست؛ 80 درصد در حد متوسط براي پيشگيري از عوارض شيمي درماني موارد ايمني را رعايت مي‌کردند. 78 درصد نمونه‌ها از عينک محافظت هنگام تزريق استفاده نمي‌کردند.87 درصد نمونه‌ها بعد از نيم ساعت کار مداوم، دستکش‌ها را تعويض نمي‌کردند و همچنين68 درصد نمونه‌ها از الکل جهت تميز کردن محفظه شيمي درماني استفاده نمي‌کردند.

اين مطالعه در خلاصه مقالات اولين کنگره ملي محيط زيست، شغل، سرطان در ايران به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.48186s, 18q