«نعناع» دارويي مکمل در درمان افسردگي

۱۳۸۸/۱۰/۱۵ - ۱۱:۰۰ - کد خبر: 18670
«نعناع» دارويي مکمل در درمان افسردگي
نتايج يك پژوهش‌ در ياسوج نشان داد كه عصاره نعناع مي تواند به عنوان يک مکمل در درمان افسردگي مورد استفاده قرار گيرد.

نتايج مطالعه‌اي كه با هدف تعيين تأثير عصاره خوراکي آبي ـ الکلي نعناع (درمان مکمل) بر شدت افسردگي بيماران توسط دکتر محمد ذوالعدل و گروهي از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج اجرا شد، نشان داد : عصاره نعناع در مقادير 100 ميلي‌گرم و 200 ميلي‌گرم مي ‌تواند به عنوان مکمل درمان در بيماران افسرده مورد استفاده قرار گيرد، هرچند که براي تعيين دوز دقيق آن نياز به تحقيق بيشتري وجود دارد.

گفتني است، اين پژوهش به صورت يک کارآزمايي باليني بر روي 120 بيمار مبتلا به افسردگي مراجعه کننده به کلينيک شهيد مفتح شهر ياسوج انجام شد. شدت افسردگي بيماران به کمک پرسشنامه بک سنجيده وبيماران به صورت تخصيص تصادفي به 5 گروه مساوي تقسيم شدند.

چهار گروه به عنوان آزمون به ترتيب مقادير 10، 50، 100 و 200 ميلي‌گرم عصاره خوراکي آبي ـ الکلي نعناع را روزانه به مدت 2 ماه دريافت ‌کردند و يک گروه به عنوان پلاسبو بود که عصاره دريافت نکرد. بعد از اين مدت مجدداً با استفاده از پرسشنامه بک ميزان افسردگي بيماران سنجيده و با ميزان افسردگي قبل از مداخله مقايسه شد.

يافته‌هاي پژوهش نشان داد: بالاترين ميزان کاهش افسردگي به ترتيب مربوط به نمونه‌هاي گروه 100 ميلي‌گرم و200 ميلي‌گرم بود و کمترين ميزان کاهش افسردگي بعد از مداخله به ترتيب به نمونه‌هاي گروه 50 ميلي‌گرم، گروه پلاسبو و گروه 10 ميلي‌گرم اختصاص داشت.

ميانگين و انحراف‌معيار ميزان افسردگي در گروه‌هاي پنج‌گانه مطالعه قبل از مداخله همتا بود و تفاوت معني‌داري نداشت، در حالي که اين تفاوت بعد از مداخله معني‌دار بود.

اين بررسي در مجله دانشگاه علوم پزشکي ياسوج( ارمغان دانش) به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.86749s, 19q