تعدي کلامي به پرستاران، کاهش کارايي آنان را به دنبال دارد

۱۳۸۸/۱۱/۱۲ - ۱۱:۵۱ - کد خبر: 19060
تعدي کلامي به پرستاران، کاهش کارايي آنان را به دنبال دارد
فزايش اعمال خشونت رفتاري به کارکنان مراقبت سلامتي يک مشکل مهم براي جامعه پرستاري محسوب مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تعدي کلامي به پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي سراسر کشور و ارتباط آن با برخي عوامل فردي، محيطي توسط مهناز شوقي (M.SC) از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج انجام شد.

يافته هاي حاکي است 87،4 درصد از پرستاران طي 6 ماه گذشته حداقل يکبار در محيط کار خود مورد تعدي کلامي قرار گرفته بودند و بيشتر تعدي هاي کلامي از سوي همراهان بيمار به ميزان 64،4 درصد بود.

با توجه به شيوع بالاي تعدي كلامي و عوامل خطر شناسايي شده لازم به نظر مي رسد اين امر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم در اين زمينه اجرا شود يافته هاي اين تحقيق شايد براي كاهش و پيشگيري و كنترل تعدي به پرستاران مفيد باشد.

اين مطالعه يك تحقيق توصيفي - مقطعي است که نتايج آن در فصلنامه کومش، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.06221s, 18q