نيمي از هزينه‌هاي ملي سلامت در بيمارستان مصرف مي‌شود

۱۳۸۸/۱۱/۲۹ - ۱۰:۵۹ - کد خبر: 19193
نيمي از هزينه‌هاي ملي سلامت در بيمارستان مصرف مي‌شود
حميدرضا صفي‌خاني در دومين كنگره مديريت بيمارستان‌ها كه در سالن همايش‌ رازي برگزار شد، افزود: سازماندهي ارائه خدمات بهداشتي و درماني براي دسترسي مناسب همگان به مداخلات اثربخش، از وظايف مهم دولت‌ها در همه نظام‌هاي سلامتي است.
وي گفت: نقطه عطف اين مداخلات يكپارچگي و ادغام ساختار ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني است كه در 2 سطح عمودي و افقي انجام مي‌پذيرد. يكپارچگي و ادغام، در حقيقت، به معناي نظام‌سازي براي تصميم‌گيري و واگذاري ارائه خدمات به ارائه‌كنندگان معتبر است و معمولاً تمركز زدايي و تمايز نقش خريداران و ارائه‌كنندگان مهمترين گام عملياتي در اين عرصه محسوب مي‌شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: علاوه بر يكپارچگي خدمات، ‌ارتقاي كارآيي از طريق تركيب خدمات، تنظيم سطح و توزيع مصرف، اعتبار بخشي و رتبه بندي فراهم‌كنندگان خدمات، توافق بر سر نرخ ارائه خدمات، انتخاب شيوه‌هاي پرداخت مناسب و تركيب عقلاني آنها مي‌تواند، راهگشاي مديران بخش سلامت در تضمين فراهم آوري خدمات بهداشتي و درماني براي همه باشد.
صفي‌خاني گفت: واقعيت اين است كه نظام ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي، درماني و در رأس آن بيمارستان را نمي‌توان تابع قواعد و سياست‌هاي بازار دانست، با اين حال، عملاً در كشاكش انگيزشي بين بخش دولتي مبتني بر بروكراسي اداري، بودجه‌ريزي عمومي و بخش خصوصي مبتني بر رقابت بازار و سود سرمايه، استقرار نظام خريد راهبردي اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: خريد راهبردي فرايندي مستقل و تخصصي است كه بايد آن را كاملاً مجزا از نظام ارزشيابي كنوني بيمارستان‌ها دانست.
وي افزود: در واقع رويكرد خريد راهبردي بيمه‌ گران است كه در كنار بررسي مستمر بسته خدمتي پذيرفته شده است كه بازبيني ساختار ارائه و پايش كيفيت مراقبت‌هاي فراهم شده، زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا واسطه‌‌هاي خريد به عنوان خريداران آگاه بهترين ساختار ارائه خدمات درماني مورد نياز و مناسب‌ترين قيمت و روش خريد خدمات را انتخاب كنند.
صفي‌خاني گفت: بيمارستان‌ها به عنوان بزرگترين و يكي از عملياتي‌ترين واحدهاي فراهم‌‌كننده خدمات در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني شناخته مي‌شوند كه بيشترين منابع در بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص مي‌دهند.
اين كارشناس اقتصاد سلامت افزود: در حدود نيمي از هزينه‌هاي ملي سلامت و گاهي تا 80 درصد از هزينه‌هاي جاري و عمراني بخش بهداشت و درمان در بيمارستان مصرف مي‌شود. همچنين تعداد قابل توجهي از نيروي انساني آموزش ديده بخش بهداشت و درمان در بيمارستان‌ها مشغول به فعاليت هستند.
وي گفت: گستردگي وظايف بيمارستان باعث مي‌شود كه در نبود استراتژي هدفمند براي اداره اين نهاد عظيم، اتلاف سرمايه در بيمارستان‌ها بسيار بيشتر از ساير بخش‌هاي بهداشتي درماني باشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: مطالعات نشان مي‌دهند كه اجراي پروژه‌هاي اصلاحي بر مبناي شيوه‌هاي خريد راهبردي و اصلاح روش‌هاي مديريتي ناكارآمد در بيمارستان قادر است حدود 44 درصد از هزينه‌هاي غير پرسنلي بيمارستان را در بيمارستان‌هاي دولتي كاهش دهد.
صفي‌خاني اضافه كرد: بر اين اساس، جاي خالي خريد راهبردي در نظام ارائه خدمات سلامت كاملاً مشهود است، فرايندي كه مي‌توان با پرداختن به آن بهبود كارايي و كيفيت ارائه خدمات بيمارستاني را انتظار داشته باشيم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.27097s, 18q