اهداف روشني براي بيمارستان‌هاي وابسته به دولت تعريف نشده است

۱۳۸۸/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۹ - کد خبر: 19199
اهداف روشني براي بيمارستان‌هاي وابسته به دولت تعريف نشده است
شهرام غفاري در دومين كنگره مديريت بيمارستان‌ها كه در سالن همايش‌ رازي برگزار شد، افزود: از آنجايي كه ارائه خدمات، توزيع و مصرف منابع در بخش بهداشت و درمان و به ويژه بيمارستان‌ها همانند ساير بخش‌هاي دولتي از كارآمدي لازم برخوردار نيست. بسياري از سياستگذاران نظام سلامت ساختار سلسله مراتبي و انعطاف‌ناپذير سازماني را از عوامل اصلي اين عملكرد نامطلوب مي‌دانند و لذا اخيراً به اصلاحات در ساختار سازماني بيمارستان‌ها توجه بيشتري معطوف شده است.
عضو هيئت مديره بيمارستان ميلاد افزود: مديريت بيمارستان‌ها، عمدتاً به دليل تنوع خدمات و حياتي بودن آنها، نسبت به ساير مراكز درماني و صنعتي كاري به مراتب دشوارتر است و براي بيمارستان‌ها به ويژه با مالكيت دولتي و عمومي اهداف معين و روشني تعريف نمي‌شود.
غفاري اضافه كرد: مديران اين مراكز موظفند در كنار ارائه خدمات با كيفيت استاندارد و مطلوب، كسب رضايت مشتريان، استفاده بهينه از منابع و اداره اقتصادي مراكز درماني نسبت به تعهدات اجتماعي خود نيز وفادار باشند و با ارائه خدمات مورد نياز افراد فقير و همچنين توليد خدمات زيان‌ده در راستاي انجام وظايف اجتماعي و گسترش عدالت اقدام كنند.
وي گفت: در بيمارستان‌هاي عمومي نظارت و كنترل عموماً بر روي داده‌‌ها است و شاخصي براي اندازه‌گيري عملكرد و پايش موفقيت مديران در دستيابي به اهداف تعريف نمي‌شود. در نظام‌هاي عمومي و دولتي افراد درگير در نظارت عموماً به دنبال اهداف غير درماني از جمله ايجاد شغل و موقعيت مناسب (شغل پردرآمد يا مناسب به لحاظ اجتماعي) است.
غفاري افزود: به دنبال عدم رضايت از عملكرد ساختار سازماني حاكم بر مراكز دولتي، عمومي و همچنين نتايج ضعيف حاصله از مدل هيئت امنايي، سياستگذاران نظام سلامت به سمت اداره هيئت مديره‌اي (شركتي) بيمارستان‌ها قدم برداشتند كه در آن ضمن استفاده از ساز و كار بازار براي اداره بهينه بيمارستان‌ها عمل به تعهدات اجتماعي كماكان با حفظ ماليكت دولتي بيمارستان‌ها مورد تأكيد است.
عضو هيئت مديره بيمارستان ميلاد اضافه كرد: بيمارستان‌هاي شركتي به دليل قابليت دسترسي و مشخص بودن اهداف سازماني، استقلال و شفافيت ساختار اجرايي و نظارتي و استفاده از ساز و كار رقابت در بازار سرمايه، تجهيزات و مواد مصرفي، نيروي كار و خدمات توليد شده قادرند در اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مديريتي موفق‌تر عمل كنند.
وي گفت: در ساختار شركتي تأمين بودجه بيمارستاني از محل فروش خدمات است و نه يك بودجه از پيش تعيين شده و مديريت بيمارستان در حفظ و استفاده از درآمد مازاد حاصله داراي اختيارات و آزادي عمل بيشتري است كه به نوبه خود باعث ايجاد انگيزه براي رقابت و بهبود عملكرد مي‌شود.
غفاري افزود: بايد ديد كه هيئت مديره‌اي شدن بيمارستان‌ها تا چه اندازه‌اي توانسته چالش‌هاي پيش‌روي بيمارستان‌هاي دولتي را كاهش دهد. هر چند اداره بيمارستان‌ها به صورت هيئت مديره‌اي باعث ارتقاي عملكرد اين مراكز شده است اما نتايج حاصله از پايداري لازم برخوردار نيست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.13995s, 18q