يكي از بهترين و پاك‌ترين تمدن بشري را دارا هستيم

۱۳۸۹/۰۳/۰۱ - ۱۰:۴۷ - کد خبر: 19859
يكي از بهترين و پاك‌ترين تمدن بشري را دارا هستيم
محمدعلي رامين در مراسم اختتاميه سومين جشنواره سراسري اعتياد و رسانه كه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد افزود: رسانه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي براي پيشگيري از اعتياد و عوامل آن دارند. وي گفت: روانشناسان معتقدند كه يكي از عواملي كه موجب اعتياد مي‌شود، افسردگي است و رسانه‌ها مي‌توانند با ايجاد نشاط در جامعه و جلوگيري از افسردگي به عنوان مانع بزرگ اعتياد عمل كنند. معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: از بعد روانشناسي گفته شده است كه اگر اعتدال و توازن بين امكانات و انتظارات وجود داشته باشد بسيار نشاط‌آور، حركت‌زا و انرژي‌زا است و اگر اين توازن نباشد يا باعث سرخوردگي و يأس مي‌شود يا دلزدگي ايجاد مي‌كند. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت:‌ اگر در رسانه‌ها احساس كنيم كه بيگانه‌ها مديرتر، تواناتر و بزرگتر هستند و احساس كمبود كنيم به نسلي آسيب پذير و بدون چشم انداز تبديل مي‌شويم. رامين گفت: اگر رسانه‌ها مدام يأس و نااميدي را به ديگران القا كنند مي‌تواند آسيب‌زا باشد و براي افرادي كه دچار مشكلات شخصيتي هستند بسترسازي مي‌شود. ولي اگر رسانه‌ها شور و اشتياق به مخاطبان خود وارد كنند انگيزه براي اعتياد از بين مي‌رود. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اضافه كرد: يكي از چيزهايي كه در رسانه‌ها از ضروريات است اين است كه اطلاعات مفيد و سازنده‌ به هر زبان و به هر بيان به مخاطب القا شود. وي افزود: اگر رسانه‌ها به طور مدام اطلاعات بيهوده در اختيار مخاطبان قرار دهند ذهن آنها پر از اطلاعات غيرضروري و بي‌فايده مي‌شود و نقش مفيدي را نمي‌توانند داشته باشند. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت:‌ پرهيز از ترويج فواحش، بدي‌ها، زشتي‌ها در رسانه‌‌ها خيلي مؤثر است و اگر هر زشتي و پلشتي كه ديديم آن را منتشر كنيم كار مؤثري براي ساختن جامعه نكرده‌ايم و به اين ترتيب مخاطبان را از اهداف متعالي دور مي‌كنيم. رامين افزود: به دنبال بهتر شدن، برتر شدن و رشد تعالي خود روحيه افراد مقاوم مي‌شود و بالاخره خودشناسي كه مقدمه خداشناسي است بسيار ضروري است. ما يكي از پاك‌ترين نسل‌‌ها را داريم و يكي از بهترين و پاك‌ترين تمدن بشري را دارا هستيم. وي افزود: در جامعه ما معصومان الگوي برتر افراد هستند. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: رسانه‌ها مي‌توانند در هر زماني كه فعاليت مي‌كنند مرجع و منبع پاكان باشند و امروزه حكومتي داريم كه در رأس شايسته‌ترين انسانها قرار دارد. وي گفت: روانشناسان معتقدند كه يكي از عواملي كه موجب اعتياد مي‌شود، افسردگي است و رسانه‌ها مي‌توانند با ايجاد نشاط در جامعه و جلوگيري از افسردگي به عنوان مانع بزرگ اعتياد عمل كنند. معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: از بعد روانشناسي گفته شده است كه اگر اعتدال و توازن بين امكانات و انتظارات وجود داشته باشد بسيار نشاط‌آور، حركت‌زا و انرژي‌زا است و اگر اين توازن نباشد يا باعث سرخوردگي و يأس مي‌شود يا دلزدگي ايجاد مي‌كند. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت:‌ اگر در رسانه‌ها احساس كنيم كه بيگانه‌ها مديرتر، تواناتر و بزرگتر هستند و احساس كمبود كنيم به نسلي آسيب پذير و بدون چشم انداز تبديل مي‌شويم. رامين گفت: اگر رسانه‌ها مدام يأس و نااميدي را به ديگران القا كنند مي‌تواند آسيب‌زا باشد و براي افرادي كه دچار مشكلات شخصيتي هستند بسترسازي مي‌شود. ولي اگر رسانه‌ها شور و اشتياق به مخاطبان خود وارد كنند انگيزه براي اعتياد از بين مي‌رود. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اضافه كرد: يكي از چيزهايي كه در رسانه‌ها از ضروريات است اين است كه اطلاعات مفيد و سازنده‌ به هر زبان و به هر بيان به مخاطب القا شود. وي افزود: اگر رسانه‌ها به طور مدام اطلاعات بيهوده در اختيار مخاطبان قرار دهند ذهن آنها پر از اطلاعات غيرضروري و بي‌فايده مي‌شود و نقش مفيدي را نمي‌توانند داشته باشند. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت:‌ پرهيز از ترويج فواحش، بدي‌ها، زشتي‌ها در رسانه‌‌ها خيلي مؤثر است و اگر هر زشتي و پلشتي كه ديديم آن را منتشر كنيم كار مؤثري براي ساختن جامعه نكرده‌ايم و به اين ترتيب مخاطبان را از اهداف متعالي دور مي‌كنيم. رامين افزود: به دنبال بهتر شدن، برتر شدن و رشد تعالي خود روحيه افراد مقاوم مي‌شود و بالاخره خودشناسي كه مقدمه خداشناسي است بسيار ضروري است. ما يكي از پاك‌ترين نسل‌‌ها را داريم و يكي از بهترين و پاك‌ترين تمدن بشري را دارا هستيم. وي افزود: در جامعه ما معصومان الگوي برتر افراد هستند. معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: رسانه‌ها مي‌توانند در هر زماني كه فعاليت مي‌كنند مرجع و منبع پاكان باشند و امروزه حكومتي داريم كه در رأس شايسته‌ترين انسان‌ها قرار دارد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.64236s, 19q