برنامه های فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد

۱۳۸۹/۰۳/۲۲ - ۱۳:۵۰ - کد خبر: 19937
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس این ابلاغیه مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول توسعه زیر ساخت های اصلی و خدمات مشترک براساس برنامه راهبردی تصویب شده در شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت متبوع بوده و نقش حمایتی و هماهنگی در موارد مورد نیاز را ایفا می کند.
همچنین هر یک از معاونت ها مسئولیت مستقیم اجرای فعالیت های فناوری اطلاعات در حوزه تحت نظر را عهده دار می باشند و همزمان نسبت به تدوین برنامه توسعه فناوری اطلاعات در حوزه ذیربط  و ارسال آن برای بررسی و تصویب در شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت متبوع، حداکثر 3 ماه بعد از تاریخ این ابلاغ اقدام کنند.
در دانشگاهها شورای راهبردی در ذیل ریاست دانشگاه و با ترکیب کلیه ذی نفعان تشکیل می شود.
گزارش عملکرد موارد مندرج در این ابلاغیه به صورت شش ماه یکبار برای دبیرخانه شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14193s, 19q