وزير بهداشت تركيه از توسعه همكاري در بخش سلامت با ايران خبر داد

۱۳۸۹/۰۴/۰۳ - ۰۹:۱۹ - کد خبر: 20000
وزير بهداشت تركيه از توسعه همكاري در بخش سلامت با ايران خبر داد

به گزارش سلامت نيوز به نقل از ايرنا ، آكداغ چهارشنبه شب در صدر هياتي متشكل از قايم مقام وزير ، مديركل روابط بين‌المللي ، مسوولين و كارشناسان حوزه بهداشت و سلامت تركيه عازم تهران شد.
وي در پاسخ به دعوت خانم وحيد دستجردي وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران به تهران سفر مي‌كند.
وزير بهداشت تركيه قبل از ترك آنكارا به مقصد تهران با تاكيد بر اين كه ايران براي تركيه يك دوست قديمي است و مردم ايران نيز نزد مردم تركيه، عزيز و گرامي هستند، گفت: ايران و تركيه دو كشور قدرتمند و داراي سنت كشورداري ارزنده‌اي هستند كه بايد مناسبات خود را متناسب با توانايي‌ها و امكانات بالقوه و علائق مشترك خود رشد و توسعه دهند.
وي با تاكيد بر اين كه موضوع بهداشت و سلامت، يكي از مهمترين موضوعاتي است كه دوكشور مي‌توانند با جديت در دستور كار همكاريهاي دوجانبه خود قرار دهند، افزود: خوشبختانه در دوره جديد شاهد توسعه مناسبات دوكشور در زمينه‌هاي متعدد هستيم، ولي اين همكاري را نتوانسته‌ايم همسو با رشد كلي در مناسبات ايجاد كنيم.
وزير بهداشت تركيه با اشاره به اين كه ايران و تركيه در سالهاي  ۹۰ ميلادي دو سند همكاري در زمينه بهداشت و سلامت داشته‌اند كه متاسفانه جامه عمل نپوشيده است افزود: اكنون هدف ما شروع فصل جديدي در مناسبات دوكشور در حوزه سلامت است.
آكداغ با اشاره به همكاري دو كشور درحوادث غير مترقبه از جمله امداد رساني زلزله بم گفت: هر دوكشور از اراده لازم براي همكاري متقابل و فوري در صورت بروز حوادث غيرمترقبه برخوردار مي‌باشند، ولي در وراي اين مسائل بايد همكاريهاي دوكشور را توسعه دهيم.
او با اشاره به طرح عظيم تغيير و تحول در نظام سلامت تركيه گفت: تركيه در هشت سال اخير اقدامات بزرگي را در راه اصلاح نظام سلامت داشته و ما شاهد موفقيتهاي بسيار خوب ايران نيز در زمينه بهداشت و سلامت هستيم.
آكداغ گفت: همكاري در مسائل مربوط به نيروي انساني فعال در حوزه سلامت نيز امري بسيار مهم است كه مي‌توانيم در اين زمينه همبستگي متقابلي را داشته باشيم. يعني زمينه‌هاي آموزش مشترك، فعاليت مشترك اين نيروها را در قالب طرحهاي مختلف همكاري تعريف كنيم. در زمينه صنايع داروسازي، تجهيزات پزشكي، امر پژوهش و تحقيق در بهداشت و سلامت، زمينه‌ها و امكانات بالقوه همكاري بين دوكشور است كه بايد به جديت بستر لازم براي اين همكاريها بين دوكشور فراهم آورده شود.
وزير بهداشت تركيه در ادامه گفت: صنايع داروسازي و صنايع ملزومات و تجهيزات پزشكي ايران و تركيه در دوره جديد از رشد خوبي برخوردار بوده است و تركيه هم اكنون صادرات خوبي را در اين زمينه به ويژه به كشورهاي اروپايي دارد.
وي در ادامه در پاسخ به اينكه محتواي سند همكاري كه قرار است در تهران به امضا برسد، چه خواهد بود؟ با اشاره به ديدار ماه مي‌گذشته خود با خانم دستجردي در حاشيه اجلاس سازمان بهداشت جهاني در سوئيس گفت: در اين گفت و گوي كوتاه مشخص شد كه دوكشور نقاط مشترك بسيار زيادي را براي همكاري در حوزه بهداشت و سلامت دارند. لذا تصميم گرفتيم از نزديك و بطور مفصل براي اين همكاريها گفت و گو و با امضاي سندي نقشه راه اين همكاريها را ترسيم كنيم.
آكداغ با تاكيد بر اهميت نقش توسعه بهداشت و سلامت در جوامع بشري و نقش آن در پيشرفت و سعادت كشورها گفت: خدمات بهداشتي اوليه، يعني خدماتي كه در مراقبتهاي اوليه داده مي‌شود، طرح پزشك خانواده و تقويت نظام‌هاي بهداشتي از حوزه‌هايي است كه دوكشور با توجه به اصلاحات مهمي كه در نظام سلامت خود داده اند؟ در اين زمينه‌ها به تبادل تجربيات خود خواهند پرداخت.
وي افزود: در زمينه صنابع داروسازي، توليد و توسعه لوازم و تجهيزات پزشكي، آموزش متقابل پرسنل سلامت، توسعه فناوريهاي پزشكي، همكاري در مديريت حوادث و بلاياي طبيعي، از جمله موضوعات همكاري است كه در پروتكل همكاري گنجانيده خواهد شد.
آكداغ گفت: براي تسريع در امر شناسايي متقابل ظرفيتها و زمينه‌هاي همكاري دوجانبه در حوزه سلامت، پيشنهاد تشكيل كميته‌اي كارشناسي متشكل از تعداد مشخصي از نيروهاي كار آزموده و مجرب در حوزه سلامت و مديريت سلامت را خواهيم داد تا اين كميته بتواند به سرعت زمينه‌هاي رشد و توسعه همكاريهاي دوكشور در حوزه سلامت را شناسايي و براي مسوولين منتقل كند.
وزير بهداشت تركيه گفت: امضاي موافقتنامه همكاري بين دوكشور گام اول و مهمي در تبيين اراده سياسي دوكشور در اين زمينه خواهد بود و كمينه مذكور مي تواند اجراي اين موافقتنامه را دنبال كند.
خبرنگار ايرنا با اشاره به پيشرفتهاي ايران در حوزه پزشكي و جذب گردشگر در حوزه سلامت پرسيد، آيا با توجه به تواناييها و ظرفيتهاي ايران در امر پزشكي موضوع سرمايه گذاريهاي مشترك دوكشور در زمينه بهداري و حوزه گردشگري سلامت نيز مطرح خواهد بود؟، گفت: تركيه همواره مشوق بخش خصوصي براي فعاليت در همه حوزه هاست و بايد به صراحت بگويم اگر بخش خصوصي زمينه كاري خوب را در بخش سلامت در ايران ببيند و تسهيلات سرمايه‌گذاري نيز براي آن داده شود، هيچ ترديدي در اين زمينه از خود نشان نخواهد داد.
او گفت: شركتهاي ساختماني و خدمات مهندسي تركيه فعاليتهاي زيادي را در كشورهاي مختلف در احداث بيمارستانها و مراكز درماني داشته‌اند و در دوره اخير نيز داوطلب مديريتهاي بيمارستاني بعد از ساخت نيز شده اند، لذا اگر بستر لازم در ايران فراهم شود، بالطبع سرمايه لازم نيز به ايران سرازير خواهد شد.
وزير بهداشت تركيه در ادامه در پاسخ به سووالي در خصوص طرح تغيير وتحول در بخش سلامت تركيه گفت: در هشت سال گذشته ما با اجراي اين طرح، سعي كرديم با اصلاحات اساسي، نظام سلامت پويا و قابل مديريتي براي تركيه تامين كنيم.
وي با اشاره به گزارش پژوهشي جديد سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (او .ئي.سي.دي) از پنج كشور فنلاند، كره، سوئيس، مكزيك و تركيه گفت: در اين گزارش اجراي طرح تغيير و تحول تركيه در زمينه سلامت بسيار موفقيت آميز توصيف شده است.
آكداغ گفت: يكي از مهمترين اين اقدامات ادغام نظام بيمه‌هاي اجتماعي متفاوت دولتي در زير يك چتر بود كه طي آن سازمان تامين اجتماعي؟ صندوق بازنشستگان دولت و سازمان بيمه اصناف و كسبه بايكديگر ادغام شد. دوم خدمات اورژانس در سطح تركيه گسترش داده شد و براي عموم رايگان گرديد كه اكنون حتي بخش خصوصي نيز اجازه دريافت پول از بيماران اورژانسي را ندارد.
سوم بخش مراقبتهاي اوليه پزشكي در سطح تركيه گسترش داده شد و پزشك خانواده نيز به اجرا درآمد.
او يكي ديگر از اين اقدامات مهم را نيز تصويب و اجراي قانون محدودسازي استفاده از سيگار در محل‌هاي سرپوشيده عمومي بود كه با تقدير جهاني روبه رو شد.
آكداغ طرح ديگر را مبارزه با چاقي اعلام كرد و گفت: در اين راه نيز طرحي براي اجرا آماده مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه هزينه‌هاي سلامت دولت در دوره جديد بيش از پنج برابر افزايش يافته است، گفت: برنامه ريزيهاي مهمي در زمينه برآورد هزينه ها شده و برنامه‌هاي ميان مدتي تدوين شده است كه هزينه‌ها را قابل پيش بيني كرده است.
آكداغ گفت: وزارت بهداشت تركيه در دوره جديد به استفاده از فناوري پيشرفته و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات درماني و تجهيز بيمارستانها اهميت جدي مي‌دهد و بودجه لازم را نيز براي اين كار تخصيص داده است.
وي در پاسخ به سووالي در خصوص زمينه‌سازي براي فعاليت متقابل پزشكان ايراني و تركيه‌اي در دو كشور گفت: براساس قوانين فعلي تركيه بجز ابتاع تركيه، اتباع خارجي نمي‌توانند طبابت كنند كه در صدد هستيم تا با تعريف قوانين جديد در اين امر نيز تسهيلاتي ايجاد كنيم.
وزير بهداشت تركيه در خاتمه گفت: سفرش به ايران چهار روزه است و از مراكز پزشكي به ويژه مراكز پيوند اعضا در شهرهاي تهران و اصفهان بازديد كرده و در جلسات مشترك با مخاطبين ايراني متقابلا اطلاعاتي از نظام‌هاي سلامت در ايران و تركيه را به يكديگر ارائه خواهند داد.
وي ابراز اميداوري كرد: سفرش به توسعه و تعميق هرچه بشتر مناسبتهاي دوكشور در همه زمينه كمك كند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.11366s, 19q