در گردهمایی جامعه شناسان مطرح شد

عقیم سازی زنان خیابانی چاره ساز نیست

۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۱۶:۴۰ - کد خبر: 206375
عقیم سازی زنان خیابانی چاره ساز نیست

سلامت نیوز:مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، گفت: مادر شدن حق هر زنی است و زن بیمار یا معتاد و آسیب دیده هم حق دارد مادر شود اما وقتی حق را در حوزه ارزشی در نظر میگیریم، نمیتوانیم حق امنیت اجتماعی را از مردم بگیریم و ایدز را در جامعه گسترش دهیم. در چنین فضایی دولت موظف است زمینه های جمع آوری چنین زنانی را فراهم کند. شاید دولت معتقد باشد که میتواند به صورت مقطعی، موردی، کوتاه مدت و با رضایت خود زن، کار عقیم سازی را انجام دهد باید این نکته را در نظر داشته باشیم که 70 درصد از معتادان متجاهر اعم از زن و مرد شاغل بوده اند و بالای 80 درصد آنها نیز خانواده دارند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران نوشت: نشست تحلیل و بررسی مسائل گروههای آسیب پذیر اجتماعی با محور «ازعقیمسازی تا سیاستهای حمایتی» دوشنبه 25 بهمن ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. به گزارش «ایران»، دکتر«سیاوش شهریور»، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار تهران با تأکید بر اینکه در جامعه روشنفکرمآبی از روشنفکری پیشی گرفته است، گفت: روشنفکر نقاد باید سواد و آگاهی ویژه داشته باشد اما روشنفکرمآبی سرشار از توهین و جسارت و نقزدن نسبت به اندیشههای دیگر است.


مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، گفت: مسألهای که در خصوص عقیم سازی زنان آسیبدیده مطرح میشود و دیدگاههای مختلفی که در این رابطه وجود دارد، به تزاحم و تعارض حقها مربوط میشود. ما برخوردار از فرهنگ و ارزشهایی هستیم که براساس آن مسائلی مانند تنفروشی وهمجنسگرایی محکوم است.
مادر شدن حق هر زنی است و زن بیمار یا معتاد و آسیب دیده هم حق دارد مادر شود اما وقتی حق را در حوزه ارزشی در نظر میگیریم، نمیتوانیم حق امنیت اجتماعی را از مردم بگیریم و ایدز را در جامعه گسترش دهیم.او افزود: در چنین فضایی دولت موظف است زمینه های جمع آوری چنین زنانی را فراهم کند. شاید دولت معتقد باشد که میتواند به صورت مقطعی، موردی، کوتاه مدت و با رضایت خود زن، کار عقیم سازی را انجام دهد باید این نکته را در نظر داشته باشیم که 70 درصد از معتادان متجاهر اعم از زن و مرد شاغل بوده اند و بالای 80 درصد آنها نیز خانواده دارند.


جایگاه زنان در حوزه تصمیم گیری خالی است
دکتر«نیره توکلی»، دومین سخنران این نشست بود.او با اشاره به اینکه اخلاق سست شده اما من معتقد نیستم که به دلیل سست شدن اخلاق، زنان خیابانی یا گورنشین داریم، گفت: ما کشوری داریم که انگار خانه مجردی است و دراین کشور برای زنان تصمیم میگیرند اما ندیدهایم که خود زنان نیز مسائل شان را بیان و کارشناسی کنند.
مدیر گروه جامعه شناسی هنر انجمن جامعه شناسی ایران، در ادامه بیان کرد: دو برابر و نیم صندلیهای اتوبوس به مردان اختصاص داده شده و حتی زنان در محلی دراتوبوس فرزندان خود را میخوابانند که خطر اشتعال وجود دارد.
توکلی گفت: اگر از اخلاق صحبت میکنیم، شهروندان و نهادهای قانونی باید به مسئولیتهای خود عمل کنند. نهادهای قانونی باید حقوقی برای خانواده و کودکان و نظارت بر آنها تعریف و از آسیبها پیشگیری کنند. من مخالفم که اجازه دهیم عدهای قربانی شوند و سپس راجع به عقیم شدن آنها تصمیم بگیریم.


ضرورت اتخاد رویکرد جامعه شناسی برای حل آسیبهای اجتماعی
دکتر «محمد امین قانعی راد»، سومین سخنران این نشست با اشاره به اینکه مسألهای که بر آسیبهای اجتماعی ما حاکم است، بحثهای اخلاقی است، گفت: این موضوع زمانی است که مطرح کنیم این زنها تن فروش و گناهکار هستند و باید دستگیر شوند.
درحالی که باید ببینیم چطور میتوانیم از اخلاق به سمت ساختارها حرکت کنیم. درواقع، باید ببینیم که آیا ساختارها به ما اجازه عمل اخلاقی میدهند یا خیر.استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بیان کرد: گفتمان روانشناختی پزشکی، حقوقی و اخلاقی در بحث آسیبهای اجتماعی به بن بست رسیده است و تا رویکرد زیربنایی و رویکرد مبنایی اصلاح نشود آسیب بازتولید میشود.
متأسفانه جای جامعه شناسی و نگاه جامعه شناسی در جامعه بسیار خالی است.
قانعی راد، خاطرنشان کرد: هر نوع سیاستگذاری یعنی تعریف، تشخیص و راهحل مسأله باید با حضور ذینفعان یعنی زنان صورت گیرد. ما تحتتأثیر گفتمان اخلاقی هستیم که این گفتمان معتقد است برای حل آسیبها باید اقدام های اخلاقی انجام دهیم ودر نهایت هم راه حلی که ارائه میشود آموزش است.
این نگاه جایگاه روانشناسان و پزشکان جامعه را توسعه میدهد و درواقع، روانشناسان و پزشکان برمسائل اجتماعی ما مسلط شدهاند.او گفت: ممکن است به دلایل پزشکی مادر شدن برای یک خانم و فرزند او خطرناک باشد.
در مورد زنان کارتنخواب و تنفروش هم میتوانیم از همین زاویه نگاه کنیم و برخی از این زنان به طور موردی و به صورت موقت از بچه دار شدن بازداشته شوند اما باید به طور همزمان شرایط بازگشت این زنان به جامعه را فراهم کنیم چون این افراد هم بهعنوان انسان حقوقی دارند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.28809s, 19q