با حكم وزير بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران منحل شد

۱۳۸۹/۰۸/۰۸ - ۱۱:۵۱ - کد خبر: 20772
با حكم وزير بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران منحل شد
سلامت نیوز: با حكم وزير بهداشت واحدهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران به دانشگاه علوم پزشكي تهران و واحدهاي بهداشتي و درماني اين دانشگاه به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتقل شد.

به گزارش  فارس، مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ابلاغ نامه اي به محمد باقر لاريجاني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران دستور داد تمام واحدهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي منتزع از دانشگاه علوم پزشكي ايران اعم از دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي، بيمارستان‌هاي آموزشي، واحدهاي پرديس مركزي و بين‌الملل و ساير واحدهاي دانشگاه كه به نحوي با مراكز آموزشي، پژوهشي و دانشجويي مرتبط هستند و نيز واحدهاي رفاهي و پشتيباني مرتبط اعم از خوابگاه‌هاي دانشجويي و فضاهاي فوق برنامه و فرهنگي به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل شوند.

بر اساس اين گزارش مرضيه وحيد دستجردي همچنين در نامه خود به لاريجاني آورده است: مجموعه تشكيلات و پست‌هاي سازماني مرتبط با واحدهاي اشاره شده در بالا اعم از اعضاي ارجمند هيئت‌هاي علمي و كارمندان آن واحدها و همچنين همه اموال و دارايي‌هاي منقول و غير منقول اعم از احصاشده متعلق و در اختيار به همراه منابع و تعهدات يكايك آنها نيز مي‌بايست منتقل شود.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين ابلاغ را در راستاي اجراي تصميمات دولت مبني بر خروج دستگاه‌هاي اجرايي از استان تهران و در جهت تامين يكپارچگي در ارائه خدمات آموزشي و بهداشتي، درماني استان تهران و كاهش تصدي گري امور موازي اعلام كرده و به ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري اشاره كرده است.

وحيد دستجردي در نامه خود خواستار تداوم فعاليت يكايك واحدهاي ارائه خدمات تا بازنگري در ساختار سازماني و تشكيلاتي مجموعه شده و اظهار اميدواري كرده است با بهره گيري از همه منابع و امكانات موجود، مسير تحقق اين فرآيند مهم هموار و گام هاي استوار در جهت دستيابي به قله هاي رفيع توليد علم در كشور و نيل به اهداف چشم انداز 20 ساله برداشته شود.

همچنين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه‌ ديگري به محمدرضا رزاقي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دستور انتقال تمام واحدهاي بهداشتي و درماني و نيز بيمارستان‌هاي متعلق به دانشگاه علوم پزشكي ايران، اعم از شبكه‌هاي بهداشتي، درماني و واحدهاي مرتبط با آنها را به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صادر كرد.

بر اساس اين گزارش، وحيد دستجردي در نامه خود به رزاقي، با اشاره به تصميم دولت مبني بر خروج دستگاه‌هاي اجرايي از استان تهران و تامين يكپارچگي در ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني استان تهران و نيز كاهش تصدي گري امور موازي آورده است: "پيرو ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري، ضمن انتقال همه فعاليت هاي بهداشتي، درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران واقع در استان البرز به دانشكده علوم پزشكي كرج، همه واحدهاي بهداشتي، درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتقل مي شود.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه خود همچنين خواستار تسريع در اجراي اين ابلاغيه با تجميع واحدهاي هم نام داراي فعاليت هاي موازي و تداوم فعاليت يكايك واحدهاي ارائه خدمات تا بازنگري در ساختار سازماني و تشكيلاتي مجموعه شده است.

وحيد دستجردي در نامه خود اظهار اميدواري كرد با بهره‌گيري از همه منابع و امكانات موجود مسير تحقق اين فرايند مهم، هموار و دستيابي به پوشش كامل و گسترده خدمات بهداشتي، درماني در كلانشهر تهران خصوصاً مناطق نيازمند، مستحكم‌تر از گذشته شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
خير النساء حجتي طارمسري
لطفا در زمينه انتقالي به يكي از واحدهاي تابعه با شرايط ايجاد شده فعلي راهنمايي فرماييد.
1.39313s, 19q