بيانيه وزارت بهداشت بعد از ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران

۱۳۸۹/۰۸/۱۵ - ۱۶:۰۵ - کد خبر: 20944
بيانيه وزارت بهداشت بعد از ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران
سلامت نیوز: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پي ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و شهيدبهشتي بيانيه‌اي به شرح ذيل صادر كرد:

در راستاي سياست‌هاي دولت محترم جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف و راهبردهاي علمي، سند چشم‌انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي و نقشه جامع علمي بخش سلامت، شوراي گسترش دانشگاه‌ها براساس مسئوليت‌ها و اختيارات در 14 ماه گذشته مصوبات متعددي را تصويب و وزارت متبوع نيز اجرا نموده است.

يكي از ضرورت‌هاي زمان جاري و آينده نزديك آموزش پزشكي، اصلاح ساختار آموزش و مراكز آموزشي مي‌باشد. مجموعه آموزشي شهر تهران وابسته به اين وزارت متشكل از سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهيدبهشتي و ايران همزمان مسئوليت خطير ارائه خدمات سلامتي، اعم از بهداشتي و درماني، دارويي، مواد غذايي، بهداشتي، آشاميدني و امثال آن را برعهده دارند. با تشكيل استان البرز و بنا به ضرورت، شوراي گسترش دانشگاه‌ها دانشكده علوم پزشكي كرج را تأسيس و وزارت متبوع نيز با انتزاع اماكن آموزشي، درماني، بيمارستان‌ها، شبكه بهداشت و درمان و ساير موارد مرتبط به استان البرز از دانشگاه علوم پزشكي ايران، مبادرت به تشكيل و فعال‌سازي و انتصاب مسئولين اين دانشكده نموده و پوشش ارائه خدمات سلامتي در جمعيت بيش از 3 ميليون نفري استان البرز را به اين دانشكده جديدالتأسيس واگذار كرد و در آينده نيز با تجميع امكانات، جلب نيروي انساني مورد نياز، گسترش فضاهاي آموزشي، و تأمين ساير شرايط اين دانشكده را به دانشگاه علوم پزشكي ارتقاء خواهد بخشيد.

هم‌چنين پيرو نامه معاونت رياست جمهوري به منظور اصلاح ساختار آموزشي، مراعات موازين صرفه‌جويي، زمينه‌سازي ارتقاء علمي و تحقق اهداف كيفي و راهبردي آموزشي، ارتقاء پژوهش، افزايش جهشي در توليدات علمي و نيز ارتقاء ارائه خدمات سلامتي به مردم شريف تهران و رفع نابساماني‌ها و ناهماهنگي‌هاي اين عرصه تصميمات مشروح زير اتخاذ گرديد:

الف) انتزاع فعاليت‌هاي مرتبط با ارائه خدمات سلامتي اعم از بهداشتي و درماني و ساير خدمات از دانشگاه علوم پزشكي ايران و ادغام و واگذاري آن به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي - در اين مورد با تشكيل يك مجموعه عمده (به جاي سه مجموعه قبلي) تصميمات اساسي در جهت ارتقاء خدمات به ويژه فوريت‌هاي پزشكي، اخذ شده كه با ارائه اين خدمات، يكپارچگي در حد امكان اتفاق خواهد افتاد. بديهي است براي تعالي اين خدمات اقدامات و حمايت‌هاي وسيع ديگري لازم است كه از زمره مهمترين آنها حمايت‌هاي بيشتر دولت محترم و سازمان بيمه و ساير مؤسسات و نهادهاي مرتبط خواهد بود.

ب) ادغام كليه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، شامل دانشكده‌ها، بيمارستان‌هاي آموزشي، مؤ‌سسات پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران كه با توسعه همكاري بين دو مركز بزرگ آموزش علوم پزشكي كشور، موانع اداري همكاري‌هاي علمي – پژوهشي رفع شده و برخورداري بهينه از زيرساخت‌هاي مشترك، زمينه‌ساز حصول دست‌آوردهاي بزرگ علمي و فن‌آوري در آينده محسوب خواهد شد. كه اين تصميم براساس اختيارات و وظايف قانوني شوراي گسترش دانشگاه‌ها اتخاذ گرديده است.

ج) تحول در امور خطير آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامتي از اموريست كه از سويي بسيار ضروري و اجتناب‌ناپذير و از سويي در مضان بازتاب‌هاي متفاوت، از جمله مخالفت، كارشكني، ممانعت، ايجاد نقش و امثال آن مي‌باشد. لذا اعمال اختيارات قانوني و اتخاذ تصميمات قانونمند دولت محترم و وزارتخانه‌هاي تابعه نبايد تحت تأثير عوامل بازدارنده دچار تأخير و يا توقف گردد.

همچنين اين بيانيه درخصوص تصميمات متخذه اين وزارت ضمن احترام عميق به اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان عزيز و پرسنل شريف و عموم اصحاب دانشگاهي، و در جهت تنوير افكارعمومي مراتب زير را يادآوري و تأكيد مي‌نمايد:

1-   كليه مصوبات شوراي گسترش دانشگاه‌ها كه از مجموعه آنها دانشگاه علوم پزشكي ايران حاصل شده است، اعم از دانشكده‌ها، بيمارستان‌هاي آموزشي ، گروه‌هاي آموزشي، رشته‌ها، مقاطع، ظرفيت‌ها، مراكز تحقيقاتي و امثال آن به قوت  خود باقي است و هيچكدام ملغي نشده است و تماماً با همان هويت و مضمون مصوب شورا با ادغام در دانشگاه علوم پزشكي تهران به قوت خود باقي خواهند بود.

2-   كليه گروه‌هاي آموزشي كماكان باقي و مديران محترم گروه‌ها در سمت‌هاي خود باقي و به هدايت امور آموزشي و فعاليت‌هاي علمي مربوطه ادامه خواهند داد.

3-      كليه مراكز تحقيقاتي مصوب به فعاليت خود ادامه داده، اساسنامه، اصول فعاليت و ضوابط و مقررات مربوطه كماكان باقي است.

4-   كليه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه همچنان در سمت‌هاي خود ابقاء و به فعاليت‌هاي مربوطه در همان محل‌هاي آموزشي قبلي و اعضاي محترم باليني، بيمارستان‌ها و اماكن آموزشي مرتبط ادامه خواهند داد.

5-   كليه دانشجويان عزيز دانشگاه در همان رشته‌ها و مقاطعي كه پذيرفته شده‌اند ادامه تحصيل داده، از كليه امكانات دانشگاه، اماكن آموزشي، فضاهاي فرهنگي و خوابگاهي كمافي‌السابق برخوردار خواهند بود و آينده تحصيلي ايشان براساس  مقررات و ضوابط تضمين مي‌گردد.

6-   كليه پرسنل شريف در مشاغل خود ادامه خدمت داده و با برنامه‌ريزي مديران و مسئولان دانشگاه از حقوق خود برخوردار خواهند بود و جاي هيچگونه نگراني نسبت به آينده شغلي ايشان، وجود ندارد. آن دسته از پرسنل شريف كه تمايل دارند به علت سكونت در استان البرز به دانشكده علوم پزشكي كرج منتقل شوند توسط مسئولين محترم ذيربط هماهنگي‌هاي لازم بعمل خواهد آمد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
یک ایرانی
اگر قرار بر ادغام است چرا دانشگاه تهران در ایران ادغام نشد. مشکلات دانشگاه تهران با این روش های ضربتی! حل نمیشود. باید ساختمان بسازید نه اینکه تصرف کنید، باید استاد تربیت کنید نه اینکه گروه های اموزشی را تصرف کنید. اگر هر کس در محل خودش هست پس چه نیازی به ادغام. آیا فقط باید دکتر لاریجانی جابجا شود. خوب بگویید ایشان رییس هر دو دانشگاه هست. مشکل این است که شما اصل موضوع را پنهان کردید حالا هم حیله گری میکنید.
1.47426s, 19q