كشف ارتباط مستقيم بين سلنيوم موجود در خون مادر و بندناف

۱۳۸۹/۰۸/۱۶ - ۱۵:۱۵ - کد خبر: 20978
كشف ارتباط مستقيم بين سلنيوم موجود در خون مادر و بندناف
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ايرنا از روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس، در تحقيقي كه به همت ويدا نژاد چهرازي كارشناس ارشد مامايي- بهداشت مادر و كودك با هدف تعيين سطح خوني سرب، كادميوم و سلنيوم مادر و نوزاد و ارتباط آنها با يكديگر انجام شد، نمونه خون مادر طي زايمان و نمونه خون بند ناف بلافاصله پس از زايمان گرفته و آناليز شد.
در اين مطالعه اختلاف سطح بين سلنيوم مادر و نوزاد معني دار و ميزان آن در نوزاد در سطح بالاتري نسبت به مادر قرار داشت. سطوح سرب و كادميوم مادران و نوزادان تفاوت معناداري با يكديگر نداشت.
پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس در تشريح نتايج اين طرح تحقيقاتي كه در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد وي انجام شده، گفت: در اين مطالعه با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي رسد كه ميزان سرب در خون بندناف ارتباط مستقيم با خون مادر دارد.
در اين پژوهش ميزان كادميوم خون بند ناف نسبت مستقيم با كادميوم خون مادر داشت، همچنين غلظت كادميوم در خون بندناف كمتر از خون مادر مشاهده شد. بنابراين گرچه سرب و كادميوم هر دو از جفت عبور مي كنند ولي به نظر مي رسد جفت سد بهتري براي كادميوم نسبت به سرب باشد. ارتباط مستقيمي بين سلنيوم مادر و بند ناف مشاهده شد و غلظت سلنيوم در خون بندناف بيش از خون مادر است.
چهرازي در پايان تاكيد كرد: اين يافته ها نشان مي دهد كه جفت به طور فعال سلنيوم را از خون مادر به سمت جنين انتقال مي دهد.
پيشنهاد مي شود مطالعات وسيع تري در اين زمينه در نمونه هاي متفاوتي از مادران و نوزادان انجام شود.
اين پژوهش با راهنمايي دكتر ليدا مقدم بنائم و با مشاوره دكتر انوشيروان كاظم نژاد از اعضاء هيئت علمي دانشگاه انجام شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.22537s, 19q