خطرات دفع غير بهداشتي زباله

۱۳۸۹/۰۸/۲۱ - ۱۳:۴۸ - کد خبر: 21089
خطرات دفع غير بهداشتي زباله

به گزارش سلامت نیوز در کتب علمي تعداد باکتري هاي مختلف موجود در خاکروبه خيابان ها از 2 تا 40 ميليون به صورت خالص و از 50 هزار تا 10 ميليون به طور عموم در هر گرم برآورد شده است. اين تعداد باکتري به سادگي مي تواند بيماري هاي گوناگوني ايجاد کند. در اين مواد انواعي از باکتري هاي مولد وبا، تيفوس و کزاز به صورت مسلم و صريح تشخيص داده شده است.
زماني که زباله ها در جاي مناسب در خيابان و کوچه انباشته مي شوند و افرادي به راحتي براي جستجو بارها آنرا در آورده و پخش زمين مي کنند يا وقتي که شهروندان شيرابه زباله را به صورت غيربهداشتي در اطراف سطل هاي زباله مي ريزند، تجمع حشرات، جوندگان و آلودگي آب و خاک و مسيل هاي شهري خطرات زيادي براي سلامت افراد به همراه خواهد داشت. خطرات ناشي از مگس بر همه روشن است. باعث انتشار بسياري از باکتري هاي بيماري زا مگس است. 40 تا 50 هزار نوع مگس شناسايي شده است. اسهال آميبي، باسيلي، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا، سل، جذام، طاعون و سياه زخم به وسيله مگس منتقل مي شود. مواد زائد صنعتي محل پرورش لار و مگس است. مگس تا 20 کيلومتر آلودگي محل را به اطراف بوسيله پرواز منتقل مي کند.
سالم سازي محيط به خصوص کنترل زباله ها مفيدترين راه مبارزه با جوندگان مي باشد. خطر ازدياد موش ها را نمي توان به سادگي با هيچ بودجه اي جبران نمود. موش هاي خانگي و جوندگان به راحتي در جوار انسان ها زندگي مي کنند. اينها بالقوه ناقل بسياري از بيماري ها در انسان هم هستند. جوندگان براي ازدياد جمعيت خويش به 3 چيز نياز دارند غذا، آب و پناهگاه که هر 3 اغلب در زباله هاي شهري وجود دارد. آلودگي آب هم که به اثر تخليه فاضلاب نادرست و مواد زايد در محيط به جويبارها و رودخانه ها و ساير آبها منتقل مي شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.4421s, 19q