طرح پزشك خانواده ايران براي هر1500 نفر يك پزشك مستقر كند

۱۳۸۹/۰۹/۱۳ - ۱۳:۱۹ - کد خبر: 21733
طرح پزشك خانواده ايران براي هر1500 نفر يك پزشك مستقر كند
سلامت نیوز: نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران گفت: بيشترين فعاليت‌هاي طرح پزشك خانواده ايران مربوط به مناطق روستايي است كه 30 درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شود و در اين مناطق نيز يك پزشك كه براي 4 هزار نفر يك پزشك اختصاص داده در حالي كه بايد به ازاي هر 1500 نفر يك پزشك مستقر شود.

آمبروجيو ماننتي در گفت‌وگو با  فارس اظهار داشت: در 30 سال گذشته وضعيت بهداشت در ايران به خصوص در مقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه بسيار ارتقاء يافته است و مواردي كه به عنوان شاخص مي‌توان از آنها نام برد شامل كاهش مرگ و مير مادران، كودكان و همين‌طور افزايش اميد به زندگي در طول اين 30 سال در ايران است.

وي به توسعه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ايران نيز اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال از بخش بهداشتي، سيستم‌هاي بهداشتي اوليه ايران به خصوص در مناطق روستايي خيلي خوب جواب داده است و نيازهاي مردم و اولويت‌هاي بهداشتي افراد ساكن اين مناطق را به خوبي پوشش داده شده است.

* 60 درصد هزينه‌هاي خدمات درماني ايران را مردم شخصاً پرداخت مي‌كنند

ماننتي افزود: از مواردي كه ايران بايد در زمينه بهداشت خود ارتقاء دهد. در گام نخست رفع ناعدالتي و نابرابري‌ها در سلامت بر اساس نقاط جغرافيايي و همچنين ميزان درآمدها و مسائل اجتماعي است زيرا 60 درصد هزينه‌هاي خدمات درماني را مردم پرداخت مي‌كنند و 2،5 درصد جمعيت ايران نيز هزينه‌هاي سنگين و سرسام‌آور سلامت و درمان را متقبل مي‌شوند كه در نهايت يك درصد از آنان دچار فقر مي‌شوند.

وي با اشاره به مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه كه ايران در جهان در اين موضوع بسيار معروف است و يكي از بهترين كشورها در جهان محسوب مي‌شود، تصريح كرد: اما اين مسئله در شهرهاي ايران مقداري ضعيف است و بايد روي آن كار بيشتري شود. همچنين كيفيت خدمات بهداشتي و درماني كه مردم دريافت مي‌كنند بايد روي آن نيز كار بيشتري صورت پذيرد و در نهايت روي تغييرات اپيدميولوژي نيز كه با افزايش بيماري‌هاي مزمن، غيرعفوني و بيماري‌هاي قابل انتقال است، بايد ارتقاء يابد.

نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران اظهار داشت: مواردي ديگر كه بايد در حوزه سلامت در ايران ارتقاء يابد سلامت كودكان، نوجوانان، زنان و همچنين كنترل بيماري HIV/ايدز است.

ماننتي با بيان اينكه يكي از نكات مهم شاخص توسعه انساني است كه 3 قسمت دارد، گفت: در 30 سال گذشته در ايران پيشرفت‌هاي اقتصادي سريعتر از پيشرفت‌هاي بهداشتي بوده است به طور مثال بر اساس آمار 2005 در مورد شاخص توسعه انساني ايران رتبه 94 از 177 كشور را دارا بود و در مورد اميد به زندگي نيز نود و هفتمين كشور جهان است.

وي افزود: ايران در سرانه درآمد هر يك نفر نيز هفتاد و يكمين كشور است و در حال حاضر طبق آخرين آمارها رتبه ايران تغييراتي كرده است ولي زياد اين تغييرات شاخص نيست.

* ارتقاء شاخص توسعه انساني ايران به هفتادمين كشور در بين 182 كشور جهان

ماننتي تصريح كرد: بر اساس آمار جديد هفته گذشته ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني كشور به عنوان هفتادمين در بين 182 كشور در جهان ارتقاء يافته است ولي هنوز شاخص‌هاي اميد به زندگي و درآمد سرانه همچنان طبق آمار سابق است.

وي گفت: برنامه‌هايي را سازمان جهاني بهداشت در سال‌هاي 2010 و 2011 به طور مشترك با ايران در حال انجام است كه بيشترين ارتباطات و همكاري‌ها نيز با وزارت بهداشت است و حدود 30 برنامه بر اساس اهداف سازمان جهاني بهداشت صورت مي‌پذيرد كه 30 برنامه مشترك براساس 11 استراتژي سازمان صورت مي‌پذيرد.

ماننتي تصريح كرد: به طور مثال استراتژي نخست سازمان جهاني بهداشت مربوط به بيماري‌هاي واگير است و استراتژي دوم مربوط به HIV/ايدز است و در استراتژي‌هاي بعد نيز اهداف معطوف به سيستم‌هاي بهداشتي داروها و موارد ديگر را در بر مي‌گيرد.

نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران بيان داشت: در حال حاضر تعداد افراد سالمند در ايران خيلي زياد نيست و هم‌اكنون 7 درصد جمعيت كه متشكل از 5 ميليون نفر هستند سالمندان ايران را تشكيل مي‌دهند.

*برنامه‌هاي بهتري براي ارتقاء سلامتي سالمند ايران بايد اجرا پذيرد

وي گفت: يكسري سيستم‌هاي رفاه اجتماعي در ايران نيز وجود دارد به طور مثال كميته امداد امام خميني (ره) كه كارهاي خوبي را انجام مي‌دهد و كمك مي‌كند به رفع نياز افراد سالمند در ايران، با اين حال در آينده تعداد سالمندان در ايران افزايش خواهد يافت.

ماننتي افزود:به اين دليل لازم است كه يك هماهنگي بهتري نه تنها در نهادهاي دولتي بلكه بنيادهاي ديگري همچون كميته امداد امام خميني(ره) برقرار شود كه بتوان برنامه‌هاي بهتري براي ارتقاء سلامتي مورد نياز سالمندان صورت پذيرد.

* افزايش بيماري‌هاي مزمن سالمندان ايران در آينده

ماننتي افزود: در حال حاضر در ايران تمركز بر روي بيمارستان‌ها است ولي بايد بتوان اين فرآيندها را به رفع نياز مردم در داخل خانه‌هاي آنان تبديل كرد و در اين راستا بيماري‌هاي مزمن نيز كه از جمله بيماري‌هاي شايع سالمندان است در آينده در ايران بيشتر خواهد شد.

وي با بيان اينكه به طور كلي ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه وضعيت آموزش پزشكي بسياري خوبي دارد، گفت: ولي 2 نكته بايد در اين مقوله در نظر گرفته شود يكي در آموزش پزشكي تأكيد بيشتري در زمينه پيشگيري و مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه شود، در حالي كه هم‌اكنون بيشتر تمركز در ايران در قسمت درماني است و نكته دوم اين است كه بهتر است متدولوژي كه براي تدريس در ايران به ‌كار مي‌رود مدرن‌تر شود و از حالت سنتي خود خارج شود.

* ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران باعث تعجب بود

ماننتي اظهار داشت: اطلاعات بنده در مورد ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران كافي نيست و اين دانشگاه بر اساس اطلاعات بنده با يك دانشگاه ديگر ادغام شده است كه بسيار مورد تعجب بنده بود ولي به هر حال وزارت بهداشت دلايل كافي دارد ولي بنده از اين دلايل اطلاعي ندارم كه بر اين اساس در اين مورد نظر دقيقي نمي‌توانم ابراز كنم.

* ضعف مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه طرح پزشك خانواده در شهرهاي ايران

وي با اشاره به اجراي طرح پزشك خانواده در ايران گفت: بيشترين فعاليت‌ها در طرح اجراي پزشك خانواده مربوط به مناطق روستايي است كه 30 درصد جمعيت ايران را شامل مي‌شود و براي 70 درصد ديگر جمعيت ايران مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه "پزشك خانواده " ضعيف است.

ماننتي تصريح كرد: بيشترين رويدادي كه در شهرها روي مي‌دهد به اين دليل است كه مردم مجبور مي‌شوند براي درمان به مراكز خصوصي مراجعه كنند و اين امر باعث مي‌شود تا مردم هزينه‌هاي سلامت خود را از جيب خود پرداخت كنند و سازمان جهاني بهداشت در جريان توسعه طرح پزشك خانواده به مناطق شهري توسط دولت ايران است.

نماينده سازمان جهاني بهداشت اظهار داشت: در اجراي طرح پزشك خانواده تنها دانش فني نبايد مدنظر باشد بلكه منابع مالي خوبي نيز بايد در نظر گرفته شود.

وي گفت: يكي از مواردي كه در اجرا شدن طرح پزشك خانواده مهم است و در مناطق روستايي نيز صورت پذيرفته است اختصاص يك پزشك براي 4 هزار نفر است در حالي كه اين تعداد ناكافي پزشك به تعداد بالاي افراد باعث مي‌شود تا پزشك نتواند وقت كافي براي بيمار خود قائل شود.

* تعداد پرستاران بايد در طرح پزشك خانواده ايران افزايش يابند

ماننتي در ادامه تشريح برنامه پزشك خانواده در ايران ادامه داد: ارائه خدمات در منازل در طرح پزشك خانواده با وجود يك پزشك براي 4 هزار نفر هنوز با شرايط ايده‌آل فاصله دارد و پرستارها نيز در اين طرح بايد نسبت به وضع فعلي افزايش يابند تا كيفيت در حوزه سلامت نيز بالا رود.

وي با اشاره به اينكه در طرح پزشك خانواده فعاليت‌هاي خوبي صورت پذيرفته است ولي بايد اين فعاليت‌ها ارتقاء يابد، گفت: براي ارتقاء پزشك خانواده بايد اين طرح توسعه بيشتري يابد.

ماننتي افزود: براي ارتقاء طرح پزشك خانواده بايد اين طرح توسعه يابد يعني از مناطق روستايي به مناطق شهري سوق پيدا كند و تعداد پزشكان و پرستاران آن نيز افزايش يابد تا نسبت پزشك خانواده به افراد افزايش يابد زيرا در كشورهاي توسعه يافته‌ يك پزشك براي يك هزار و 500 نفر جمعيت وجود دارد و حداقل بايد يك پزشك ديگر براي پوشش 4 هزار نفر جمعيت اضافه شود.

ماننتي تصريح كرد: ايران كشوري است كه از نظر درآمد در حوزه كشورهايي قرار مي‌گيرد كه درآمد نسبتاً خوب و متوسطي دارد و مسلماً از نظر منابع نبايد مشكل خاصي داشته باشد و توصيه سازمان جهاني بهداشت اين است كه "سلامت " محور اصلي توسعه انساني قرار گيرد و اين خيلي مهم است كه ايران منابعي را براي حوزه سلامت تعيين و مشخص كند.

ماننتي با اشاره به 7 راهكار استراتژيك سازمان جهاني بهداشت در ايران، گفت: اين راهكارهاي استراتژيك سازمان جهاني بهداشت از جمله ارتقاء عدالت سلامت و مولفه‌‌هاي اجتماعي سلامت، ارتقاء و استحكام مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه، ارتقاء اقتصاد سلامت، ارتقاء توليت «نظام» در سلامت و افزايش همكاري‌هاي بين سازمان جهاني بهداشت و ايران را در بر مي‌گيرد.

وي بيان داشت: مشاركت و همكاري‌هاي بسياري بين دولت، بخش خصوصي و بخش‌هاي بين‌المللي منطقه خاورميانه و خارج از منطقه بايد صورت پذيرد و اگر توليت «نظام» سلامت ايران در برخي حوزه‌هاي سلامت قوي است بايد تجربيات خود را در اختيار ديگر كشورها قرار دهد.

ماننتي خاطرنشان كرد: برنامه‌هاي آينده سازمان جهاني بهداشت با ايران نيز در راستاي استحكام و ارتقاي همكاري‌ها در توسعه سلامت است كه در حوزه‌هاي سلامت اجتماعي اين برنامه‌ها بيشتر متمركز خواهد بود تا شعار «سلامت يك حق انساني است» تحقق يابد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.88912s, 18q