دولت ها مسئولين اصلی حفاظت از حاميان حقوق بشر

۱۳۸۹/۰۹/۱۸ - ۱۱:۲۷ - کد خبر: 21927
دولت ها مسئولين اصلی حفاظت از حاميان حقوق بشر
   به گزارش سلامت نیوز متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است:
 
حقوق بشر شالوده آزادی، صلح، توسعه و عدالت است و در مرکز ثقل کار سازمان ملل متحد در سراسر جهان قرار دارد.
قوانين برای صيانت و ارتقای حقوق بشر لازم الاجرا هستند. اما اغلب اوقات، جريان اين امر در سطح مردم تنزل می يابد، مردمی مشتمل بر زنان و مردان با شهامت که می کوشند حقوق خود و ديگران را محفوظ نگهدارند و در محقق ساختن حقوق در زندگی افراد راسخ اند.
ما مراسم روز حقوق بشر امسال را به اين مدافعان حقوق بشر اختصاص می دهيم.
مدافعان گروه گوناگونی هستند. ممکن است بخشی از يک سازمان جامعه مدنی، روزنامه نگار يا حتی شهروندی منفرد باشند که در اقدام عليه سوء استفاده ها در مجاورت منزلشان دست به کار شده اند.
اما همگی در تعهد نسبت به افشای خطاکاری، حفاظت از آسيب پذيرترين ها و خاتمه مصونيت از مجازات سهيم هستند. آنان به پا خاسته،  به نام آزادی و شآن انسانی صحبت کرده و امروزه نوايی خوش سر می دهند.
مدافعان حقوق بشر نقشی حياتی در مبارزه عليه تبعيض بر عهده دارند. آنان درباره تخلفات تجسس کرده و به قربانيان کمک می کنند عدالت و حمايت کسب نمايند.
در بيشتر موارد کار آنان مستلزم خطرات چشمگيری است.
مدافعان مورد اذيت و آزار قرار می گيرند، شغل خود را از دست می دهند و به اشتباه زندانی می شوند. در بسياری از کشورها، مورد شکنجه قرار می گيرند، کتک می خورند و به قتل می رسند.
دوستان و افراد خانواده شان نيز در معرض آزار و اذيت و تهديد قرار می گيرند.
زنانی که مدافعان حقوق بشرند با خطرات افزون تری رو به رو هستند و در نتيجه به حمايت فزاينده ای نياز دارند.
اين روز حقوق بشر مناسبتی است تا در برابر شهامت و دستاوردهای مدافعان حقوق بشر در همه جا سر فرود آوريم و ملتزم شويم که برای مراقبت از کار آنان اقدامات بيشتری خواهيم کرد.
دولت ها مسئوليت اصلی در حفاظت از حاميان حقوق بشر را به عهده دارند.  اينجانب از تمامی دولت ها می خواهم متضمن آزادی بيان و آزادی اجتماعات باشند  که کار آنان را امکان پذير می سازد.
هنگامی که زندگی حاميان حقوق بشر در خطر است، همگی ما از ايمنی کمتری برخورداريم.
هنگامی که صدای حاميان حقوق بشر کوتاه می شود، عدالت تحت الشعاع قرار می گيرد.
اجازه دهيد در اين روز حقوق بشر، از آنانی الهام بگيريم  که در طلب اين هستند  دنياي ما را عدالتمندتر سازند. و اجازه دهيد يادمان باشد هر کس بدون توجه به پيشينه، آموزش هايی که ديده يا تحصيلاتش می تواند قهرمان حقوق بشر باشد.
بنابراين اجازه دهيد از چنين توانی استفاده کنيم. اجازه دهيد هريک از ما مدافع حقوق بشر باشيم
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.76153s, 18q