عکس/دکتر حافظی:تهدیدم کردند از صحنه مدیرت نظام سلامت حذف خواهم شد!

0.63663s, 18q