آغاز اجراي طرح مدل تعالی سازماني در نخستين دانشگاه كشور

۱۳۸۹/۱۰/۰۳ - ۱۲:۴۱ - کد خبر: 22365
به گزارش سلامت نیوز ، كتر محدث گفت :‌طرح استقرار مدل تعالي سازماني ( EFQM) به منظور افزايش بهره وري و كيفيت خدمات  در تمامي واحدهاي دانشگاهي اجرا مي شود .
وي افزود :اين طرح در  پنج مرحله  از جمله برنامه ريزي تفصیلی، آموزش ، طراحي مدل جايزه ، مستند سازي و انجام خودارزيابي در يك دوره يك ساله از دي ماه امسال اجرا مي شود.
مدير كميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي مشهد تعيين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت ،کارگاه آموزشي خودارزيابي بر مبناي مدل  EFQM ، تعيين تيم هاي ارزيابي و روش ارزيابي واحدها بر اساس مدل تعالي، تهيه کتابچه مربوط به روشهاي خودارزيابي و ضوابط و مستندات مربوطه و برنامه ريزي و اجراي خودارزيابي به کمک تيم هاي خودارزیاب  را از جمله مراحل اجراي اين طرح برشمرد و افزود :به منظور اجراي مطلوب اين طرح از هر واحددانشگاهي یک نفر به عنوان مدیر تعالی منصوب و تعداد 4 الی 5 نفر از کارشناسان زبده به عنوان اعضاء کمیته تعالی انتخاب خواهند شد، که فعالیتهای واحدها زیر نظر آن ها انجام می شود.
وي گفت : اين طرح براي نخستين بار در بين دانشگاههاي سراسر كشور به طور گسترده در 77 واحد دانشگاه علوم پزشكي مشهد اعم از دفتر ریاست ،7 معاونت،23 بیمارستان،21 مرکز بهداشت،18 شبکه بهداشت و درمان به طور مجزا  اجرا مي شو د .
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.93733s, 19q