دولت طرح جامع كاهش آلودگي هواي را مورد بازنگري قرار دهد

۱۳۸۹/۱۰/۰۷ - ۱۴:۵۳ - کد خبر: 22563
دولت طرح جامع كاهش آلودگي هواي را مورد بازنگري قرار دهد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، شوراي شهر تهران با تصويب مصوبه اي از دولت خواست تا نسبت به بازنگري در طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران اقدام كند، اين اقدام شوراي شهر به دليل صورت مي گيرد كه بيش از 9 سال از تصويب طرح جامع كاهش آلودگي هوا گذاشته است و بايد اين طرح مورد بازنگري قرار مي گرفته؛ ولي دولت در اين زمينه كوتاهي كرده است.
مصوبه بازنگري در طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران در حالي در شوراي شهر به تصويب رسيد كه چمران، رييس شوراي شهر كه رابطه خوبي با شخص رييس جمهور داشته و رياست شوراي عالي استان ها را برعهده دارد، قول داد تا بر روند اجرايي اين مصوبه نظارت كرده تا اين طرح هر چه سريع تر اجرايي شود.
قول چمران از آنجايي ناشي مي شود كه تهران در آذرماه گذشته بدترين شرايط آب و هوايي را داشت و شدت آلودگي هوا به حدي بود كه چندين روز از اين ماه تعطيل شد، بعد از فرو كش كردن ميزان آلودگي به مدد باران و باد،‌ اقدامات بلند مدت دوباره به فراموشي سپرده شد. اين در حالي است كه در روزهاي اخير بار ديگر شرايط آلودگي هواي تهران در حالت هشدار قرار گرفته است.
شوراي شهر تهران در مصوبه خود با عنوان طرح پيشنهادي به دولت و مجلس جهت بازنگري و رويكرد نوين برنامه جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران تاكيد كرده است؛ ساليان متمادي است كه آلودگي هواي سلامت شهروندان و محيط زيست شهري را مورد هجوم قرار داده است.
در اين طرح آمده است؛ در برخي از برهه هاي زماني اقداماتي جهت كاهش آلودگي انجام شده است كه از آن جمله مي توان به برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران مصوب هيات وزيران در سال 1379 اشاره كرد، در اين برنامه قرار شده بود طي يك دوره 10 ساله ميزان آلودگي به حد استانداردهاي ملي تقليل يابد؛‌ اما با وجود شروع مناسب اين برنامه و دستيابي آن به برخي اهداف تعيين شده از جمله حذف سرب بنزين مصرفي كشور، استقرار و ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي در خودروهاي سواري، احداث 8 مركز كعاينه فني خودروهاي سوراي توسط شهرداري، گاز سوز شدن حجم عظيمي از اتوبوس هاي حمل و نقل شهري و گسترش استافده از كاز در آنها، ‌توجه كافي به سيستم حمل و نقل عمومي علي الخصوص مترو و مديريت ترافيك زودتر از موعد مقرر و .. متاسفانه روند ادامه اين برنامه در سال هاي اخير نگران كننده بوده و حتي در بعضي موارد اهداف آن به فراموشي سپرده شده است.
در مقدمه اين طرح تاكيد شده است؛ در تحليل وضعيت و علل مشكلات كنوني مي توان به عدم اختصاص بودجه مناسب و معقول جهت اجراي اهداف محورهاي برنامه، عدم آگاهي و نگرش مثبت و التزام مسوولان و تصميم گيران در اجراي برنامه ها، عدم آگاهي و مشاركت مطلوب مردم،‌فقدان ساختارهاي پايش و ارزشيابي برنامه ها در سازمان هاي مسوول و ناظر و عدم توجه به اصلاع رساني صحيح و فرهنگي سازي زيست محيطي توسط رسانه هاي جمعي علي الخصوص صدا و سيما اشاره كرد.
بر اساس اين طرح، برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران در راستاي اصول پايداري كيفيت هوا و راهبردهاي مرتبط تبيين شد و اجراي آن به كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران محول شد. اين برنامه در قالب 7 محور شامل استاندارد سازي خودروهاي نو، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، ارتقاي حمل و نقل عمومي، بهبود كيفيت سوخت، معاينه فني خودروها، مديريت ترافيك و آموزش تهيه و تدوين شد كه در سال 1383 دو محور به آن اضافه شد.
در برنامه جامع كاهش آلودگي هوا وظايف و تكاليفي براي 18 دستگاه و وزارت خانه به منظور كاهش آلودگي هوا با نظارت سازمان حفاظت از محيط زيست در نظر گرفته شد تا ظرف مدت 10 سال هواي پايتخت  سالم و قابل تنفس شود كه متاسفانه در سال هاي اخير برنامه در اولويت كار براي كنترل و كاهش آلودگي هوا قرار نگرفت.
در اين مصوبه تاكيد شده است؛ در حال حاضر به دليل پيشرفت علم و ظهور تكنولوژي هاي جديد و تاكيد بر پروتكل هاي مبتني بر كاهش آلاينده به طور اخص به جاي برنامه ريزي مبتني بر منبع لازم است تا بازنگري جامع در برنامه هاي مديريت كيفيت هوا صورت گيرد، بنابراين نمايندگان شوراي شهر به عنوان متوليان شهر تهران با توجه به هزينه هاي سنگين تحميل شده از اين ناحيه به مردم شهر نگراني خود را از وضعيت هواي پايتخت و سلامت شهروندان تهراني اعلام كرده و خواستار تدابير مربوطه نسبت به حل اين مساله جدي با تاكيد بر بازنگري و تصويب برنامه بلند مدت بازنگري و رويكرد نوين برنامه جامع كاهش آلودگي هواي شهر تهران هستند.
اين مصوبه شوراي شهر با استناد به اهميت حفظ و ارتقاي محيط زيست و سطح سلامت شهروندان در سند طرح جامع شهر تهران و سند برنامه جامع حمل و نقل مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به منظور حمايت از حقوق شهروندان تهراني و پيگيري مسائل مرتبط به دولت ارايه شده است.
راهبردهاي اين برنامه شامل كاهش انتشار آلاينده ها از منابع ثابت و متحرك، توسعه و اجراي برنامه هاي مديريت هواي شهر تهران با تاكيد بر توسعه حمل و نقل عمومي،‌ بهبود و كنترل مديريت ترافيك،‌اصلاح، جايگزيني و استاندارد سازي انواع سوخت، ‌توسعه سيستم هاي پاك، كم مصرف و برقي، ساماندهي استقرار صنايع و خروج صنايع آلاينده از تهران و به روز رساني استانداردها و نظارت فعاليت ها در مراحل توليد است.
گسترش اطلاعات كيفي هوا و آگاهي عمومي به منظور اشاعه الگوهاي دوستدار محيط زيست و آموزش به منظور اصلاح شيوه زتدگي از ديگر راهبردهاي مورد اشاره در برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران است.
در اين برنامه سه استراتژي در نظر گرفته شده است كه شامل كاهش انتشار آلاينده ها از منابع ثابت و متحرك، توسعه و اجراي برنامه هاي مديريت كيفيت هواي شهر تهران و گسترش آگاهي عمومي به منظور اشاعه الگوهاي دوستدار محيط زيست و آموزش به منظور اصلاح شيوه زندگي است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.68106s, 18q