نگراني جامعه پزشكي از سلب اختيار تعرفه‌گذاري نظام پزشكي اعلام مي‌شود

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ - ۱۵:۴۷ - کد خبر: 22733
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، مجمع فوق‌العاده سازمان نظام پزشكي ديروز (جمعه 10 دي) با حضور رئيس كل و معاونان سازمان نظام پزشكي، رئيس و برخي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و بيش از 150 نفر از اعضاي مجمع سازمان نظام پزشكي كشور در سالن اجتماعات انستيتو پاستور تهران برگزار شد.

آقازاده، رئيس مجمع مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه پنجم توسعه سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري خدمات بخش غير دولتي را توهين به جامعه پزشكي عنوان كرد و بر ضرورت اتحادو يكپارچگي نمايندگان صنفي جامعه پزشكي در برون رفت از وضعيت فعلي و تقويت جايگاه سازمان نظام پزشكي تأكيد كرد.

شهاب الدين صدر، رئيس كل سازمان نظام پزشكي نيز با اشاره به اقدامات و رايزني هاي گسترده مسئولان سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي براي ارائه نظرات كارشناسي و جلوگيري از سلب اختيارات اين سا زمان در تعرفه گذاري خدمات بخش غير دولتي اظهار كرد: اغلب دولت‌ها و وزراي بهداشت آنها تعرفه‌گذاري خدمات درماني دولتي و غير دولتي را امري حاكميتي تلقي كرده و با تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي مخالف بوده‌اند.

وي روند بررسي بند «ه» ماده 42 لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس كه به سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش غير دولتي منجر شد را كاملاً كارشناسي و به دور از هر گونه جهتگيري سياسي دانست و افزود: چند نكته مهم مانند اختلاف زياد تعرفه‌هاي بخش دولتي و غير دولتي، تخلفات عده انگشت‌شماري از اعضاي جامعه پزشكي، عدم نظارت كافي و مناسب بر رعايت تعرفه‌ها و جلوگيري از زيرميزي گرفتن از عواملي بود كه در صحن علني مجلس و فضاي عمومي جامعه باعث جبهه‌گيري و سوء ظن عليه سازمان نظام پزشكي شد كه اگر ما اطلاع‌رساني به موقع و مناسبي از فعاليت و تلاش‌هاي خود در جهت ساماندهي اقتصاد درمان كشور انجام مي‌داديم بسياري از اين فضاهاي منفي به واقعيات نزديك مي‌شد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت افزايش تعامل و ارتباط تنگاتنگ اعضاي مجمع نظام پزشكي با يكديگر و بدنه اجرايي سازمان نظام پزشكي، خاطرنشان كرد: اگر چه سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش غير دولتي منجر شد كاملاً كارشناسي و به دور از هر گونه جهت گيري سياسي خواند و افزود: چند نكته مهم مانند اختلاف زياد تعرفه‌هاي بخش دولتي و غيردولتي، تخلفات عده انگشت‌شماري از اعضاي جامعه پزشكي، عدم نظارت كافي و مناسب بر رعايت تعرفه ‌ها و جلوگيري از زير ميزي گرفتن از عواملي بود كه در صحن علني مجلس و فضاي عمومي جامعه باعث جبهه‌گيري و سوء ظن بر عليه سازمان نظام پزشكي شد كه اگر ما اطلاع رساني به موقع و مناسبي از فعاليت و تلاش‌هاي خود در جهت ساماندهي اقتصاد درمان كشور انجام مي‌داديم بسياري از اين فضاهاي منفي به واقعيات نزديك مي‌شد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر ضرورت افزايش تعامل و ارتباط تنگاتنگ اعضاي مجمع نظام پزشكي با يكديگر و بدنه اجرايي سازمان نظام پزشكي، خاطرنشان كرد اگر چه سلب اختيارات سازمان در تعرفه گذاري خدمات بخش غير دولتي خدشه و آسيبي به جايگاه اين نهاد صنفي وارد كرد اما بايد توجه داشت كه قانون نظام پزشكي كشور ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالايي جهت ايفاي نقش سازمان نظام پزشكي در عرصه سلامت كشور مهيا كرده كه بايد اين فرصت‌ها به خوبي شناسايي و تقويت شوند.

وي گزارشي از رايزني‌هاي كارشناسي گسترده مسئولان سازمان نظام پزشكي با رئيس و اعضاي هيات رئيسه مجلس، اعضاي كمسيون بهداشت و درمان و كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به منظور حذف بند مربوط به سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش غيردولتي در لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه داد.

صدر همچنين، با اشاره به مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي مبني بر عدم افزايش تعرفه‌هاي بخش غير دولتي تا پايان سال 1389 با وجود اجراي قانون هدفمند‌ كردن يارانه‌ها و نيز انتشار تعرفه‌هاي بخش غيردولتي تا پايان سال 1389 با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز انتشار تعرفه‌هاي مصوب سازمان نظام پزشكي در بخش غيردولتي در كتاب تعرفه‌هاي وزارت بهداشت در اولين بار، از آنها به عنوان نمونه‌هايي از تعامل اين سازمان با متوليان و خدمات گيرندگان نظام سلامت ياد كرد.

وي از ارسال نامه‌اي به رئيس جمهوري خبر داد كه در آن از احمدي‌نژاد خواسته شده كه با توجه به اجراي طرح‌هاي جبراني به علت افزايش هزينه‌هاي اصناف مختلف توسط دولت، تسهيلاتي در اختيار جامعه پزشكي كشور براي جبران هزينه‌هاي سربار ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شود.

در ادامه اين جلسه، محمدرصا نوروزي نائب رئيس شوراي عالي نظام پزشكي با تشريح فعاليت‌هاي كميته ويژه شوراي عالي نظام پزشكي در پيگيري روند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس، از جبهه گيري و فضاسازي عده‌اي از اعضاي جامعه پزشكي عليه مصالح و فعاليت‌هاي بزرگترين و قديمي‌ترين نهاد صنفي كشور انتقاد كرد و افزود: متأسفانه تخلفات عده معدودي از اعضاي جامعه پزشكي آن هم در چند شهر بزرگ كشور مانند تهران بهانه‌اي به دست برخي افراد داده تا با فضاسازي‌هاي منفي خدمات جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي را زير سؤال ببرند كه اين موضوع به طور قطع به ضرر آحاد جامعه پزشكي به ويژه پزشكان عمومي كشور خواهد بود.

زالي، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي نيز طي سخناني در مجمع فوق‌العاده اين سازمان،درباره اقدامات سازمان نظام پزشكي براي جلوگيري از سلب اختيارات اين سازمان صنفي در تعرفه‌گذاري خدمات درماني بخش غيردولتي و پرهيز از آثار سوء ناشي از آن بر تقويت ساير ظرفيت‌ها و اختيارات سازمان نظام پزشكي در عرصه سلامت تاكيد كرد.

وي با اشاره به اينكه هنوز به طور قطعي و قانوني اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري سلب نشده است از تشكيل كارگروهي مشترك بين اين سازمان و وزارت بهداشت براي بررسي و تصويب تعرفه‌هاي خدمات بخش غيردولتي سال 1390 با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد.

زالي افزود: كار گروه تعرفه سال 90 جلساتي را برگزار كرده و تا پايان سال، تعرفه‌هاي مصوب بخش غير دولتي را اعلام خواهد كرد.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور، اعلام كرد: فرم‌ها و پرسشنامه‌هايي از سوي اين سازمان به همه مراكز سازمان نظام پزشكي در استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال شده تا نظرات كارشناسي درباره تاثيرات اجراي اين قانون، جمع‌آوري و پس از تحليل و بررسي به همراه پيشنهادات و راهكارهاي مربوطه، تا پايان دي به دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول ارائه شود.

شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در اين جلسه، گفت: مشكلات و جبهه‌گيري‌هاي به وجود آمده در خصوص تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي، ناشي از تخلفات عده كمي از پزشكان به ويژه در بيمارستان‌هاي خصوصي شهرهاي بزرگ بوده كه در نهايت منجر به بند مربوط به سلب اختيارات نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش غيردولتي شد.

وي اظهار كرد: يكي از چالش‌هاي اساسي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با دولت اين است كه دولت در واقعي كردن تعرفه‌هاي خدمات درماني جدي نيست و اين موضوع تنها محدود به دولت فعلي نبوده بلكه دولت‌هاي قبلي نيز همين رويه را داشته‌اند.

شهرياري، تصريح كرد: اگر دولت تعرفه‌ها را واقعي در نظر بگيرد بسياري از مشكلات تعرفه‌اي نظام سلامت حل خواهد شد و ديگر تفاوتي ندارد كه چه نهاد و سازماني اين تعرفه‌ها را تعيين و اعلام كند چرا كه قيمت و هزينه‌هاي تمام شده در بخش دولتي و غير دولتي مشخص بوده و به راحتي قابل محاسبه خواهد بود.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي دولتي و غير دولتي از سوي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي جدي نبوده است، پيش‌بيني كرد: در سال اينده و با تعيين تعرفه‌هاي هر دو بخش دولتي و غيردولتي توسط وزارت بهداشت، رعايت اين تعرفه نسبت به سال‌هاي قبل بسيار كاهش خواهد يافت و با فقدان نظارت جدي از سوي نهادهاي مربوطه، نوعي آشفتگي تعرفه‌اي در نظام سلامت كشور ايجاد خواهد شد.

در بخش ديگري از مجمع فوق‌العاده سازمان نظام پزشكي، تعدادي از اعضاي اين مجمع از جمله آقايان بهادر، صداقت، طاهرخاني، اشرافي،غلامي و خانم تدين با ارائه سخناني، ضمن تقبيج سلب اختيارات سازمان نظام پزكي در تعرفه گذاري خدمات بخشي غير دولتي و تاكيد بر تلاش مجمع در ارتقاي جايگاه سازمان نظام پزشكي در عرصه سلامت كشور نسبت به آثار و عواقب سوء ناشي از تصويب و اجراي ماده 36 و بند ه ماده 42 قانون برنامه پنجم توسعه كشور هشدار دادند.

مجمع فوق العاده سازمان نظام پزشكي مصوب كرد كه با نگارش نامه‌اي نظرات و ادله كارشناسي مجمع عمومي در اين خصوصي به محضر مقام معظم رهبري اعلام شود.

همچنين پيگيري ملاقات با مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و رئيس مجلس شوراي اسلامي، تشكيل كميته مشترك دولت و سازمان نظام پزشكي به منظور دريافت تسهيلات بجراني هدفمند كردن يارانه‌ها ويژه جامعه پزشكي و نيز اختصاص ستون خبري دائمي در نشريه سازمان نظام پزشكي به منظور ارائه اخبار مجمع عمومي از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.87671s, 18q