تاثیر ورزش‌های قدرتی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ - ۱۵:۲۶ - کد خبر: 22757
به گزارش ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، رحمان شیخ حسینی از گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک در مطالعه‌ای تاثیر تمرین‌های قدرتی بر شاخص‌های متابولیك، كیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع 2 را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این بررسی دیابت شیرین گروهی هتروژن، از بیماری‌های متابولیك است كه مشخصه آن افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم كربوهیدرات، چربی و پروتئین است.

در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه كننده به درمانگاه شركت نفت اراك، 17 نفر انتخاب و در دو گروه قدرتی(9 نفر) و شاهد(8 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین‌های قدرتی به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته و هر جلسه 50-30 دقیقه) تمرینات را اجرا كردند. در این پژوهش از شاخص‌های متابولیك (شامل كلسترول كل، تری گلیسرید، كلسترول HDL و VLDL و LDL، FBS، HbA1C، انسولین سرم)، پرسشنامه‌های كیفیت زندگی SF-36 و سلامت روان GHQ استفاده شد. تحلیل داده‌ها به كمك نرم افزار SPSS نسخه 12 با استفاده از آزمون تی همبسته و در سطح اطمینان 95درصد انجام شد.

یافته‌ها بیانگر این مطلب است که بین میانگین داده‌های پیش آزمون و پس آزمون داده‌های كلسترول كل، قند خون، HbA1C، انسولین سرم، كیفیت زندگی و سلامت روان گروه تمرین‌های قدرتی اختلاف معنی داری وجود دارد. بین میانگین داده‌های پیش آزمون و پس آزمون داده‌های HDL، LDL، VLDL و تری گلیسرید در گروه تمرین‌های قدرتی و همه شاخص‌ها در گروه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تمرین‌های قدرتی بر شاخص‌های متابولیك، كیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی نوع 2 تاثیر دارد و باعث بهبود آن‌ها می‌شود.

انتهای پیام

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.9355s, 18q