بودجه وزارت بهداشت براي ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني اندك است

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ - ۱۵:۱۸ - کد خبر: 22890
به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي وزارت بهداشت، در پاسخ به مطلبي با عنوان «بودجه براي پسماندهاي ويژه بيمارستاني هيچ‌وقت در اولويت وزارت بهداشت نبوده است» كه به نقل از رسول خادم در سيصد و چهلمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران و در جريان بررسي طرح پيشنهاد تأمين اعتبار مورد نياز پسماند‌هاي ويژه پزشكي به دولت و مجلس شوراي اسلامي، مطرح شده بود چنين نوشت:

1- با توجه به ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد اعتبارات لازم براي اجرايي شدن اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه پيش‌بيني كنند. با توجه به ماده قانوني فوق با پيگيري‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 1385 رديف اعتباري براي ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني تخصيص و پايدار شد و هر سال بودجه‌اي به رديف فوق اختصاص مي‌يابد. ولي بودجه تخصيص داده شده در مقايسه با اعتبار مورد نياز وزارت بهداشت براي برنامه ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني بسيار اندك است و به همين دليل پيشرفت برنامه كند است.

در ادام اين جوابيه آمده است: بودجه مذكور از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري تعيين مي‌شود و تعيين ميزان بودجه تخصيص يافته به رديف فوق در اختيار وزارت بهداشت نيست.

2- سيستم‌هاي غير سوز (نظير اتوكلاو و ...) براي بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني تيز و برنده توليد شده در مراكز بهداشتي درماني مورد تأييد مجامع بين‌المللي نظير WHO و EPA بوده و در ايران نيز پس از انجام آزمون هاي لازم توسط آزمايشگاه مرجع سلامت و انستيتو پاستور، توسط اداره كل تجهيزات پزشكي مجوز توليد يا واردات دستگاه‌هاي فوق صادر مي‌شود.

روابط عمومي وزارت بهداشت اضافه كرد: در بيمارستان‌ها در صورت انجام دقيق تفكيك پسماندها حدود 20 درصد از پسماندها توليدي را پسماند ويژه تشكيل مي‌دهد و از اين مقدار حدود 16درصد پسماند عفوني و تيز و برنده است كه دستگاه‌هاي غير سوز كارايي لازم براي بي‌خطر كردن (و استريل كردن) آنها را دارا هستند.

ضمن اينكه سياست فعلي وزارت بهداشت در خصوص بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني تيز و برنده در مبدأ توليد براي بيمارستان‌ها، در راستاي اجراي «ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته» مصوبه شماره 15871.ت ك مورخ 1387.2.8 كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست هيئت دولت است.

ساير مراكز بهداشتي درماني (غير از بيمارستان‌ها) مي‌توانند از سايت‌هاي مركزي براي بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ويژه استفاده كنند. در جلسات برگزار شده با نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران مقرر شد هزينه‌هاي تمام شده سيستم‌هاي مذكور برآورد و اعلام شود تا در بودجه سالانه مراكز بهداشتي درماني پيش‌بيني و تخصيص آن پيگيري شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.85427s, 18q