دانشجویان سال آخر رشته پرستاری نسبت به سال اول سلامت روان کمتری دارند

۱۳۸۹/۱۰/۱۹ - ۰۹:۲۵ - کد خبر: 23020

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری کشور، نتایج یک بررسی نشان داد که 6/30 درصد (26 نفر) کل دانشجويان مورد ارزيابى، اختلالات روانى داشتند که از این تعداد، 4/65 درصد (17 نفر) در سال آخر و 6/34 درصد (9 نفر) در سال اول دانشگاه  تحصيل می کردند. 

ميانگين نمرات کسب شده از نظر مشکلات جسمانى، افسردگى و اضطراب در دانشجويان سال آخر بیشتر بود و دانشجويان مذکور در مقایسه با دانشجویان سال اول درصد بیشتری از اختلالات مذکور را نشان دادند.

نتایج این بررسی حاکی است که دانشجویان سال آخر رشته پرستاری نسبت به سال اول سلامت روان کمتری دارند که احتمالاً به علت ماهیت این رشته تحصیلی است از این رو غربالگری دانشجویان در معرض خطر در بدو ورود به دانشگاه و گسترش مراکز مشاوره دانشجويى و افزايش کارآيى سيستم هاى بهداشت روان در دانشگاه ها برای کاهش مشکلات و آشفتگى هاى روانى ـ اجتماعى در دانشجويان رشته پرستاری پیشنهاد می شود.

بر پایه این گزارش، با پيشرفت صنعت و تکنولوژى جديد و مشکلات مربوط به آن اختلالات و بيمارى هاى روانى همانند مشکلات جسمانى، افزايش چشمگيرى داشته است و از آنجا که سلامت روان دانشجویان رشته پرستاری به علت ماهیت استرس زای رشته تحصیلی و تماس مداوم با بیماران اهميت فراوانى دارد، لازم است تا مسائل عاطفى و روانى اين قشر عظيم جدى تلقى و رسيدگى شود.

با توجه به حساسيت سال اول و آخر تحصيل و وفاق بر اين امر که رشته تحصیلی مى تواند نقش مهم و تأثيرگذارى بر وضعيت آينده تحصيلى و اجتماعى دانشجويان داشته باشد، مطالعه فوق با هدف بررسى مقایسه ای سلامت روان در دانشجويان سال اول و آخر دانشکده پرستارى آمل انجام شد.

اين مطالعه به صورت يک تحقيق توصيفى ـ تحليلى مقطعى و به روش سرشمارى بر روى همه دانشجويان سال اول و آخر دانشکده پرستارى آمل (85 نفر) انجام شد.

 ابزار گردآورى اطلاعات، پرسشنامه مشخصات فردى و نيز پرسشنامه سلامت عمومى 28 سوالى (GHQ-28) بود و برای تجزيه و تحليل داده ها از برنامه آمارى SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی با ضريب اطمينان 95درصد استفاده شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.27186s, 18q