حقوق انسانی اولیه بیماران در دریافت خدمات پزشکی رعایت شود

ممانعت پزشک از ویزیت بیمار به دلیل پوشش بد قابل پذیرش نیست

۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۴:۱۳ - کد خبر: 232889
ممانعت پزشک از ویزیت بیمار به دلیل پوشش بد قابل پذیرش نیست

سلامت نیوز-*دکتر بابک خطی : انسان ها آزاد آفريده شده اند و از لحاظ كرامت انساني هيچ برتري برهم ندارند.تحصيل كردگي البته از امور مستحسن است كه مي تواند به بهبود شرايط زندگي و پيشرفت انسان ها كمك هاي شاياني بنمايد و گروه هاي شغلي مثل پزشكي،قضاوت،وكالت و... كه جان و مال و امنيت جامعه مربوط به تحصيلات آن هاست طبعا مورد احترام بيشتري هستند كه اين امر نيز امري مبارك و اعتماد ساز است.

اما مشكلي كه گاهي بوجود مي آيد اين است كه تحصيل كردگي و احترام صميمانه جامعه به دلايل ذكر شده امر را بر برخي از صاحبان اين مشاغل مشتبه مي نمايد و باعث حس خودبرتر بيني و داناي كل بودن مي گردد و اين افراد اعتقادات و تفكرات خود را -خصوصا در موارد غير مربوط به تخصص خود-درست تر از سايرين و داراي اصالت خاص احساس كرده و بدتر اينكه گاهي پا را فراتر نهاده آن را در موقع كار و عرصه انجام وظايف خود در قبال مراجعين نيز اعمال مي نمايند.

توجه به آموزهاي حقوق بشري و احترام به كرامت انسان ها مي تواند چراغ راه خوبي در اين وادي باشد.مساله اخير در مورد امتناع يك پزشك از ويزيت بيمار خود به دليل نوع پوشش البته نياز به بررسي و راستي آزمايي بيشتر دارد اما در صورت اثبات شدن نياز به بررسي و واكاوي جدي است.

امتناع از ويزيت بيماران به دلايل رنگ پوست ، مليت، قوميت،نوع پوشش، مذهب، جنسيت و...زير پا گذاشتن حقوق بشري پايه اي و اوليه است و به هيچ روي قابل پذيرش نيست.

مساله حق قانوني پزشكان در امتناع از پذيرفتن بيمار غير اورژانسي نيز شرايطي خاص براي اجرا دارد و نبايد باعث خلط مبحث و دستاويز قرار گرفتن در اين مساله شود.


طبق دستنامه اخلاق پزشكي ضمن تاكيد بر اصول حقوق بشري به پزشكان اكيدا توصيه شده است :اجازه ندھند "که ملاحظات سنی، بیماری یا ناتوانی، دین، قومیّت، جنس، ملیت، وابستگی ھای سیاسی، نژاد، تمایلات جنسی، یا جایگاه اجتماعی در انجام وظیفه من نسبت بهبیمارم مداخله نماید." (بیانیه ژنو)١ودر جاي ديگر ضمن تاييد حق امتناع از پذيرفتن بيمار غير اورژانسي ،به صور ت صريح ذكر مي كند:"زمینه ھای قانونی چنین امتناعی شامل پر بودن وقت،فقدان صلاحیتھای علمی و تخصص می باشند.

اگر پزشک مجبور نباشد برای رد کردن یک بیمار دلیل بیاورد، براحتی ممکن است مرتکب تبعیض شود بدون اینکه مسئولیتی در قبال آن داشته باشد . وجدان یک پزشک، ممکن است بیش از قانون یا مسئولین انتظامی، تنھا وسیله ی جلوگیری از سوء استفاده از حقوق انسان در اين مورد گردد."٢

حتي وظيفه و نیاز به دقت پزشك را بیش از این ها دانسته و ذكر مي شود :"حتی اگر پزشکان در انتخاب بیماران، از اصل احترام و برابری انسانھا تخطی نکرده باشند، ممکن است که در طرز برخورد و یا درمان بیماران مرتکب این امر گردند. "٣


فراموش نكنيم بسياري از جنايت هاي بشري ناشي از عقايد خودسرانه و بيش بهاداده شده افرادي است كه قصد داشتند جهان را جاي بهتري براي زندگي نمايند ولي اعتماد به نفس كاذب آنها در عمل موجب فجايع و گذاشتن ميليون ها قرباني بي گناه روي دست زمين بوده است.


و نيز به ياد داشته باشيم امر تحصيل هر چند مستحسن است اما باعث برتري در امور مربوط به كرامت انساني نمي شود ومعيار رفتار انساني نه نظرات شخصي زيد و عمرو و...كه ميثاق هاي بين المللي مثل حقوق بشر يا اخلاق پزشكي و.... است كه هرچند وحي منزل نبوده و قابل اصلاح و نقد هستند اما حاصل خرد جمعي است و طبعا بر نظرات برساخته شخصي ارجحيت دارد.

زير پا گذاشته شدن كرامت انساني با هر نوع عمل تبعيض گرانه اي قابل قبول نيست و اين امر در امور مربوط به جان و مال و امنيت انسان ها به طور بسيار جدي تر مطرح بوده و تخطي از آن مستلزم برخورد شفاف و جدي تر است

به طور اخص در مورد رشته پزشكي كه اساسا رسالت آن صيانت از سلامت و جان انسان هاست بايد از گوهر ارزشمند اعتماد بين جامعه و پزشكان كه شرط اساسي درمان صحيح است با دقت تمام حفاظت گردد.

*طبيب كودكان

ارجاع ها:١-انجمن جهاني پزشكي،دستنامه اخلاق پزشكي ،مترجمين :دكتر نازآفرين قاسم زاده ،نريمان سپهر وند ،صفحه ٣١٢و۳-انجمن جهاني پزشكي،دستنامه اخلاق پزشكي ،مترجمين :دكتر نازآفرين قاسم زاده ،نريمان سپهر وند ،صفحه ٣٢

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.82211s, 19q