کارشناسان در همایش سلامت روان و رسانه؛

زنگ خطر سالمندآزاری به صدا درآمد

۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - ۱۶:۲۴ - کد خبر: 235769
زنگ خطر سالمندآزاری به صدا درآمد

سلامت نیوز:جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی با هشدار نسبت به زنگ خطر سالمندآزاری در کشور گفت: اپیدمی سالمندآزاری باید بطور جدی در کشور مورد توجه قرار گیرد چراکه آمار آن بالاتر از آمار جهانی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، سعید مدنی در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه افزود: شیوع خشونت علیه سالمندان بین چهار تا 9 درصد در جهان است اما اغلب مطالعات در ایران این آمار را تقریبا 10 درصد اعلام می کنند که زنگ خطر است.
وی ، غفلت طرد و سوء رفتار مالی را از جمله خشونت های علیه سالمندان در کشور عنوان کرد.

**شیوع خشونت علیه زنان
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به خمیرشدن 30 جلد گزارش خشونت علیه زنان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ، گفت: نسخه هایی از این گزارش باقی مانده که طبق آن ، خشونت علیه زنان در 66 درصد خانوارهای ایرانی شایع است؛ 30 درصد تجربه خشونت حاد را داشتند و در 10 درصد خانوارها منجر به صدمات موقت و دائم شده است.
مدنی افزود: مطالعات نشان می دهد که شیوع خشونت علیه زنان باردار بالا است و 48 درصد زنان باردار تجربه خشونت فیزیکی و 21 درصد خشونت جنسی داشته اند.

**خشونت علیه کودکان
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: شیوع خشونت علیه کودکان خیلی بالا است و شیوع خشونت علیه کودکان در ایران 28.2 درصد است و براساس مطالعه دیگر خشونت جنسی بین کودکان نیز 42 درصد و خشونت عاطفی و روانی 81 درصد است.
مدنی افزود: خشونت علیه کودکان با دور شدن از تهران ، افزایش می یابد و شیوع خشونت علیه کودکان از 3.9 درصد تا 71.4 درصد در مناطق مختلف کشور متغیر است که آمار بالا بیشتر در خانواده های دارای اعتیاد اتفاق می افتد.
وی ، فقر و نابرابری ، اختلالات روانی والدین و سوء مصرف والدین را از مهم ترین عوامل خشونت علیه کودکان برشمرد.

**خشونت علیه خود در ایران
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره خشونت علیه خود در ایران گفت: آمار رسمی مرکز آمار نشان می دهد تعداد موارد خودکشی از سال 75 تا 90 از دو هزار و 700 مورد به سه هزار و 315 نفر افزایش یافته اما در مجموع نرخ خودکشی در ایران کمتر از جهان اما بالاتر از نرخ خاورمیانه است.
مدنی افزود: اقدام به خودکشی در میان زنان، شایع تر است اما خودکشی منجر به فوت در مردان بیشتر است . میانگین شیوع خودکشی در جهان طبق مطالعات سیستماتیک ، هشت نفر در هر یکصد هزار نفر است.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود خودکشی در برخی شهرهای ایران بالاتر از میانگین جهانی است بطورمثال میانگین خودکشی در مسجد سلیمان 27.2 و کرمانشاه 26.2 در هر یکصد هزار نفر است.

**خشونت اجتماعی
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: شواهد نشان می دهد که روند خشونت اجتماعی رو به افزایش است. در سال 70 ، یکهزار و 419 مورد قتل گزارش شد که این آمار در سال 90 به دو هزار و 112 نفر رسید. طی همین مدت موارد ضرب و جرح از 60 هزار به 69 هزار و چاقوکشی از سه هزار مورد به سه هزار و 700 نفر رسید.
مدنی افزود: این آمار نشان می دهد که سهم جوانان در خشونت اجتماعی و سهم زنان در برخی خشونت ها مانند قتل و اعتیاد ، افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین طبقه متوسط هم وارد گروه اعمال کنندگان خشونت شده اند.
وی با اشاره به وجود 15 تا 20 میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضا در 6 ماهه نخست سال 90 ، گفت: ضرب و شتم و توهین بین 10 اتهام نخست ایرانی ها قرار دارد .
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی اظهار داشت: شیوع خشونت در مردان بیشتر از زنان است و اغلب جوانانی که خشونت می ورزند ، مجرد هستند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به خشونت علیه کارکنان نظام سلامت به ویژه پرستاران اشاره کرد و گفت: 72.6 درصد پرستاران در طول دوره کاری خود مورد خشونت قرار می گیرند.

**احساس عدم امنیت بین زنان
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: خشونت علیه زنان در محل کار رو به افزایش است . احساس عدم امنیت اجتماعی یکی از علائم بالا بودن خشونت است و در مطالعه سال 90 ، نزدیک به 80 درصد جمعیت ایران احساس عدم امنیت اجتماعی به میزان کم یا زیاد می کند.
مدنی افزود: احساس عدم امنیت در زنان بیشتر است بطورمثال طبق مطالعه ای در مشهد ، 75 درصد زنان در 6 ماه منتهی به انجام مطالعه ، احساس عدم امنیت از جمله چراغ زدن اتومبیل و زل زدن کرده اند. 85 درصد این زنان با موقعیت اصرار به شماره دادن یا گرفتن ، روبرو شده اند .
وی تصریح کرد: وضعیت نابرابری به نهایت در ایران نامطلوب است و درصورت ادامه وضعیت موجود طبیعتا چشم انداز خوش بینانه ای برای آینده خشونت در ایران سراغ نداریم.

**تعریف خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: احساس امنیت و احساس عدم امنیت دو شاخص مهمی هستند که وضعیت خشونت را در جامعه مشخص می کنند. خشونت حالتی از رفتار است که فردخشن با استفاده از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی ، خواسته خود را تحمیل می کند.
مدنی افزود: خشونت از رویکرد روانشناختی به رویکرد جامعه شناختی و اجتماعی سوق پیدا کرده و سهم و نقش ساختارها در خشونت بیشتر مورد توجه قرار داده است . خشونت ضد توسعه است.

**انواع خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: خشونت از منظر گونه شناسی و ماهیت به چهار نوع جسمی ، جنسی ، روانی اجتماعی و غفلت تقسیم بندی می شود و از نوع دیگر نیز به خشونت نسبت به خود ، خشونت بین فردی و خشونت جمعی تقسیم بندی می شود.
مدنی افزود: گونه بندی خشونت براساس معیار قوانین نیز به خشونت ساختاری ، نهادی ، رسمی و قانونی تقسیم بندی می شود بطورمثال اعدام براین اساس نوعی رفتار خشونت آمیز محسوب می شود.

**مصادیق خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: خشونت مجرمانه در قالب جرم یا اعتراض اجتماعی به وجود می آید. خود زنی و خودکشی نیز از مصادیق خشونت علیه خود به شمار می روند. بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد و بیماری های روانی در حقیقت ، خشونت به خود است.
مدنی گفت: ضرب و شتم و همسرآزاری نیز از مصادیق خشونت بین فردی به شمار می رود و خشونت دولت ها نیز می تواند در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی باشد.
وی افزود: خشونت از نظر محل اعمال خشونت نیز به انواع خشونت خانوادگی ، آموزشی و خشونت در محل کار تقسیم می شود و قربانیان آن را اقشار گوناگون مانند زنان ، کودکان و سالمندان تشکیل می دهند.

**اپیدمی خشونت
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: گفته می شود که استفاده از زور ، گرایش همگانی است که باید جلوی آن گرفته شود.
مدنی افزود : وقوع خشونت و عدم وقوع خشونت در جوامع وجود دارد اما تضاد بین آن باید مدیریت شود تا آثار مخرب نداشته باشد.

**چه کسانی مرتکب خشونت می شوند؟
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: خشونت یا از جانب فرادستان یا از جانب فرودستان انجام می گیرد و الگوهای متفاوتی دارد . در خشونت فرادستان با قوانین ، سر و کار داریم بطورمثال گاهی قوانین مانند اعدام یا تائید اعمال خشونت مرد بر زن طبق قانون مدنی ، موجب خشونت می شود. جهل مقدس و عرف و فرهنگ نیز در ابعاد مختلف می تواند خشونت را ترویج کند .


مدنی افزود: مهم ترین عامل در خشونت فرودستان به ویژه در انواع خشونت های جمعی و بین فردی، ناکامی و سرخوردگی است .
جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: در مطالعه ای با عنوان سنجش سرمایه اجتماعی که در سال 94 انجام و در آن از مطلوب بودن برابری و عدالت در جامعه سئوال شد ، 59 درصد گفتند که عدالت و برابری در جامعه کم، 34.8 درصد گفتند متوسط است. بنابراین ارزیابی عمومی جامعه این است که برابری و عدالت وجود ندارد و بیش از نیمی از جمعیت معتقدند که برابری نیست. این مسائل موجب می شود که تمایل خشونت در جامعه بالا رود.


مدنی افزود: در ساختار سیاسی که اقتدارگرا یا نسبتا اقتدارگرا و در وضعیت که ساختار خانواده در حال گذار از مرحله سنتی است باید منتظر خشونت باشیم.
وی خاطرنشان کرد: روزانه در جهان چهار هزار و 400 نفر براثر خشونت جان خود را از دست می دهد . چهارمین علت مرگ و میر در گروه سنی 15 تا 44 سال در جهان ناشی از خشونت است. از 1.6 میلیون نفری که در سال 2000 در جهان ، جان خود را از دست دادند ، یک سوم به قتل رسیدند ، یک پنجم براثر جنگ جان خود را از دست دادند و نیمی نیز خودکشی کردند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.4334s, 19q