شرایط کاری پرستاران با میزان خطاهای دارویی مرتبط است

۱۳۸۹/۱۱/۰۲ - ۱۰:۴۴ - کد خبر: 23653
سلامت نیوز :نتایج یک بررسی نشان داد که میزان وقوع خطاهای دارویی با شرایط کاری پرستاران مرتبط است. میانگین وقوع خطاهای دارویی پرستاران در 3 ماه 5/19 مورد و میانگین گزارش خطا 3/1 مورد بوده است.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، با توجه به وجود ارتباط بین شرایط کاری و میزان بروز خطاهای دارویی به نظر می رسد بررسی و شناخت کامل شرایط کاری پرستاران و تعدیل آن زمینه را برای کاهش خطاهای دارویی فراهم می کند.ایجاد سیستم کارآمد گزارش دهی و ثبت خطا همراه با به حداقل رساندن موانع گزارش دهی ممکن است سبب کاهش خطاهای دارویی شود.

خطاهای دارویی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت بیماران است که تلاش برای شناسایی و پیشگیری از آنها از سالیان گذشته آغاز شده است. طی این سالها عواملی نظیر روند صعودی تولید داروهای متنوع احتمال بروز خطاهای دارویی را افزایش داده است همچنین بیماران بیش از پیش به حقوق خود آگاه هستند و دعاوی مربوط به خطاهای دارویی بیش از گذشته در مراجع قانونی رسیدگی می شود.

بر پایه این گزارش، در این مطالعه تعیین وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران و ارتباط آن با شرایط کاری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی شد.

 این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 286 پرستار بخش های داخلی، جراحی، ارتوپدی، زنان و زایمان همه بیمارستان های مذکور به روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. ابزار جمع آوری پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های "کروسکال والیس"  و "آنالیز واریانس یک طرفه" انجام شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.19349s, 18q