کاریکاتور/ اینم بیمارستانی پر از گوسفند!

0.86967s, 19q