کاریکاتور/ وزیر کار در حال هل دادن حقوق کارگران!

0.66913s, 19q