کاریکاتور/ وزیر کار در حال هل دادن حقوق کارگران!

3.21533s, 19q