موسیقی در كاهش درد بیماران سرطانی موثر است

۱۳۸۹/۱۲/۰۳ - ۰۹:۵۵ - کد خبر: 24687
سلامت نیوز : بر اساس نتایج تحقیقات یك پژوهش، موسیقی تأثیر مثبتی در كاهش درد و اضطراب بیماران سرطانی دارد كه طبق تحقیقات انجام شده كه این اثر مثبت در بیماری‌های سوماتیك و هم سایكولوژیك نیز مشاهده می‌شود.

به گزارش فارس ، در یونان قدیم ارتباط نزدیكی بین موسیقی و شفا وجود داشت و این همبستگی به یكی از خدایان یونان (اپولو) شخصیت و شكل داده بود.

در سال 1983 آقای wak تئوریی را ارایه كرد مبنی بر اینكه عدم تمركز حواس بر روی درد می‌تواند درد را كاهش دهد و بعدها برای انجام این كار از موسیقی استفاده شد، هر چند كه موسیقی درمانی علم جدیدی است ولی تأثیر موسیقی بر روح و جسم انسان قرن‌ها پیش شناخته شده است.

تاكنون در مطالعات و تحقیقات مختلف از ملودی استاندارد مشخصی برای كاهش درد _ اضطراب و افسردگی استفاده نشده است ولی تردیدی نیست كه موسیقی روی احساسات در سطح هوشیار و ناهوشیار تاثیر فراوان دارد.

انواع مختلف موسیقی می‌تواند روی برافروختگی و نیز آرامش انسان تأثیر گذارد، در جریان یك بررسی و به منظور ارزیابی رابطه میان انواع موسیقی انتخاب موسیقی، لذت و شادی و حالات آرمیدگی؛ والری استراتون و آنتونی زالانوسكی در سال (1984) به این نتیجه رسیدند كه یك موسیقی خاص روی همه اشخاص تولید آرمیدگی نمی‌كند، بلكه میزان علاقه اشخاص به موسیقی انتخاب شده در ایجاد آرمیدگی موثر است.

یافته‌های این مطالعات حاكی از آن است كه به طور كلی موسیقی دارای یك نوع كیفیت آرام‌بخش و دینامیكی بالا است كه هم در اشخاصی كه بیماری سوماتیك دارند در تسكین درد موثر است و هم در بیماران روانی برای تسریع و بهبود روند درمان آنان مفید است.

طبق تحقیقات انجام شده موسیقی می‌تواند درد را كاهش دهد اثرات موسیقی درمانی در كودكان مبتلا به سرطان نیز در بخش روان‌شناسی بیمارستان كودكان دانشگاه تورنتو كانادا مورد پژوهش قرار گرفته است و در این راستا آنها از این پژوهش نتیجه گرفتند كه موسیقی درمانی موجب بهتر شدن احساسات كودكان و بهبود فعالیت‌های روزمره آنان می‌شود.
با توجه به وجود درد‌های شدید و مزمن در بیماران سرطانی بر آن شدیم كه پژوهشی با عنوان تأثیر موسیقی بر شدت درد این بیماران انجام دهیم، امیدواریم كه نتایج این پژوهش در مراكز درمانی مورد توجه قرار گیرد و از این عمل كمكی در كاهش درد بیماران به صورت عملی استفاده شود.

در این پژوهش كه بر روی 40 نفر از بیماران تحت درمان با رادیو تراپی انجام گرفت نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه كنترل و مداخله قرار گرفتند، سی‌دی حاوی صداهای طبیعت در اختیار افراد گروه مداخله قرار گرفت و به آنها آموزش داده شد كه در طی روز به آن گوش كنند، در حالی كه گروه كنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نكردند.

این كار طی 10 روز متوالی انجام شد، داده‌ها توسط پرسشنامه‌ بی‌ پی آی كه روایی و پایایی آن تعیین شده است، جمع‌آوری گردید و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از spss 16 و تست‌های آماری توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد كه در این پژوهش نمونه‌ها در گروه سنی 70_20سال قرار داشتند، اكثریت آنان (2/78%) زن و میانگین سنی نمونه‌ها 2/42 سال بود.

نتایج آماری نشان داد گروهی كه تحت موسیقی درمانی قرار گرفته بودند، به طور معنی ‌داری دارای شدت درد كمتری نسبت به گروه كنترل بودند.

در پایان این تحقیق به این نتیجه‌گیری رسیده شد كه موسیقی درمانی پروسه‌ای است كه نحوه عملكرد آن در تخفیف درد و اضطراب محل بحث و مطالعه است. اگر چه توجیهاتی منطقی در این خصوص وجود دارد ولی تا به حال دلیلی قطعی برای آن ارایه نشده است. اما آنچه مسلم است این است كه موسیقی تأثیری مثبت در كاهش درد و اضطراب دارد كه طبق تحقیقات انجام شده این اثر مثبت هم در بیماری‌های سوماتیك و هم سایكولوژیك مشاهده می‌شود.

حال با توجه به تأثیر موسیقی در كاهش درد بیماران دارای درد‌های مزمن سرطانی امید است كه این روش تسكین درد به صورت جدی به بیماران سرطانی آموزش داده شود و مورد توجه پرستاران و پزشكان قرار گیرد.

این پژوهش توسط منیرالسادات نعمت اللهی و رقیه مهدی پور رابری از دانشگاه علوم پزشكی كرمان صورت پذیرفته است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.76842s, 19q