هیئت بین المللی كنترل مواد مخدر: تولید مواد صناعی رو به افزایش است

۱۳۸۹/۱۲/۱۱ - ۱۶:۲۰ - کد خبر: 25098
هیئت بین المللی كنترل مواد مخدر: تولید مواد صناعی رو به افزایش است
سلامت نیوز :  طبق گزارش 2010 هیئت بین المللی كنترل مواد مخدر كه امروز در وین معرفی شد، مواد صناعی سریعتر از قبل و به مقدار زیاد تولید می شوند.
این مواد – برای گریز از كنترل - اغلب با تغییر در ساختار مولكولی مواد غیر قانونی تولید می شوند كه منجر به تولید یك محصول جدید با تأثیرات مشابه می شوند. دستورالعمل برای ساخت مواد صناعی غالباً از طریق اینترنت قابل دسترس است. در اروپا 16 مادهَ صناعی جدید تحت بررسی است كه در ژاپن این مقدار به 51 می رسد.
حمید قدس، ریاست این هیئت، می گوید: "با توجه با خطرات سوء مصرف  مواد صناعی، ما از تمام دولت ها می خواهیم تا اقدامات كنترلی كشوری را جهت جلوگیری از ساخت، قاچاق و سوء مصرف این مواد اتخاذ كنند".
 
فساد به تدریج باعث تضعیف مبارزه با قاچاق مواد مخدر می شود
فساد یكی از عوامل اصلی است كه امكان قاچاق مواد مخدر را فراهم می كند. سودهای كلانی كه در بازارهای فروش مواد مخدر به وجود می آید غالباً از منابع مالی مؤسسات دولتی بیشتر است. سازمان های جنائی با داشتن فرمانروائی های قاچاق مواد مخدر در برخی موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در مؤسسات قانونی شده اند و همان مؤسساتی كه جهت كنترل و سركوب قاچاق مواد مخدر تأسیس شده اند، خود از طریق فساد به سازش می رسند. مسئولین پلیس و قوهَ قضائیه حین تلاش جهت توقف قاچاق مواد مخدر غالباً از سوی جرائم سازمان یافته تحت فشار زیاد هستند. طبق گفتهَ هیئت بین المللی كنترل مواد مخدر، پیشگیری از فساد باید از اولویت بالاتری برخوردار باشد.
 
دارو باید برای همگان در دسترس باشد
از سوی دیگر، داروهای قانونی (مجاز) كه برای درمان پزشكی مورد نیاز هستند، در حال حاضر در تمام كشورها در دسترس نیستند. طبق ضمیمهَ ویژهَ گزارش این هیئت، بیش از 80 درصد از جمعیت دنیا یا به داروهای مسكن دسترسی ندارند یا دسترسی ناكافی دارند و از درد بیهوده رنج می برند. در حالی كه كشورهای غربی 90 درصد از داروهای موجود در بازار را مصرف می كنند، بسیاری از كشورها در آفریقا، آسیا و آمریكا به دارو جهت اهداف پزشكی یا دسترسی ندارند یا میزان دسترسی آنها بسیار كم است. موانع شامل فقدان آموزش متخصصین سلامت، محدودیت های نظارتی، مشكلات در توزیع، و نبود سیاست جامع بهداشت و سلامت از جمله درمان درد است. برای مثال این هیئت از دولت ها می خواهد تا نسبت به جمع آوری اطلاعات آماری پیرامون نیاز به داروهای قانونی، اتخاذ مقررات و بهبود آموزش اقدام مقتضی را مبذول دارند.
 
مناطق
سازمان های قاچاق مواد مخدر كه در مكزیك مستقر هستند، بازار كوكائین، هروئین و متامفتامین در آمریكا را تحت سلطهَ خود دارند. در سال 2009، افزایش در سوء مصرف تمام مواد مخدر به غیر از كوكائین در ایالات متحد گزارش شد. در مكزیك، سازمان های قاچاق مواد مخدر با اعمال خشونت پیش بینی نشده به اقدامات انتظامی شدید توسط دولت جهت مختل كردن عملیات قاچاق پاسخ دادند. از سال 2006، بیش از 28000 نفر در این كشور در حوادث مربوط به مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.
در 2009، به دلیل كاهش مساحت زیر كشت گیاه كوكا در كلمبیا، مساحت تحت كشت این گیاه در آمریكای جنوبی نیز برای دومین سال متوالی كاهش یافت. در حالی كه بازار فروش كوكائین در آمریكای شمالی (حدود 40 درصد سهم بازار) كاهش یافته است، در اروپا این مقدار افزایش یافته است (حدود 30 درصد).
سوء مصرف كوكائین از اروپای غربی به سایر نقاط این منطقه در حال گسترش است. در برخی از كشورها، برای مثال دانمارك، اسپانیا و انگلستان، كوكائین به عنوان مادهَ مخدر مورد سوء مصرف ممكن است جایگزین آمفتامین و اكستاسی شود.
اروپای غربی  بزرگترین بازار مصرف هروئین است كه تقریباً 60 درصد از مصرف منطقه ای آن در چهار كشور (انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان) صورت می گیرد. كشورهای اروپائی تقریباً نیمی از هروئین كل دنیا را مصرف می كنند. كشور روسیه بالاترین میزان سوء مصرف هروئین (1.6 درصد) در اروپا را دارد. افغانستان منشا تقریباً تمام هروئینی است كه در اروپا در دسترس قرار دارد.
هروئین همچنان در كشورهای چین، مالزی، میانمار، سنگاپور و ویتنام به عنوان اولین مادهَ مخدر مصرفی به شمار می رود و در بیشتر كشورهای این منطقه روند رو به كاهش یا ثابتی در سوء مصرف هروئین گزارش شده است. آسیای جنوبی به یكی از مناطق اصلی مورد استفادهَ قاچاقچیان مواد مخدر برای دسترسی به مواد شیمیائی مورد نیاز برای تولید مواد صناعی تبدیل شده است.
تولید تریاك در افغانستان و كشورهای همسایه در سال 2010 نسبت به سال 2009 به نصف رسیده است. كاهش شدید در تولید تریاك به میزان 3600 تن در حال حاضر به دلیل قارچی است كه گیاهان خشخاش به آن مبتلا شده اند. این كه میزان تولید تریاك غیر قانونی در افغانستان در سال 2010 كاهش پیدا كرده است به معنی كاهش در تولید هروئین در بازار غیر قانونی نیست، چرا كه تریاك انبار شده به اندازهَ كافی وجود دارد.
طبق این گزارش قاچاق كوكائین از طریق آفریقا به اروپا بار دیگر سیر صعودی داشته است. پس از كاهش قاچاق كوكائین در این منطقه در دو سال گذشته، بر اساس كشفیات متعدد مقادیر زیادی از این ماده، قاچاق آن در سال 2010 بار دیگر سیر صعودی پیدا كرده است.
ارزش بسیار زیاد كوكائین نسبت به میزان اقتصاد كشورها، یك خطر جدی به شمار می رود. قاچاقچیان منابع كافی جهت رشوه دادن به مسئولین برای حفظ عملیاتشان را در اختیار دارند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.97627s, 18q