مراقبت پیگیر کیفیت زندگی بیماران پس پیوند عروق کرونر را افزایش می دهد

۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۱۲:۵۹ - کد خبر: 25398
سلامت نیوز :نتایج یک بررسی نشان داد که کیفیت زندگی با اجرای مدل مراقبت پیگیر بر روی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر افزایش می یابد.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری کشور، آثار بیماری و جراحی ها برای بیماران قلبی آنها را در ابعاد مختلف دچار تغییر کرده است و نیازهای خاصی را با توجه به شرایط جدید جسمی و روحی آنان مطرح می کند این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای الگوی مراقبت پیگیر برکیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام شده است.

در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی 2 گروهی شاهددار 66 بیمار تحت عمل جراحی عروق کرونر شرکت کردند که به روش غیر احتمالی مبتنی بر هدف انتخاب و به 2 گروه شاهد و آزمون تقسیم  و به مدت 2 ماه بررسی شدند کیفیت زندگی آنان به کمک پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی اختصاصی در 3 مرحله پیش از مداخله، یک ماه بعد و 2 ماه بعد ارزیابی شد.

در تجزیه و تحلیل داده ها ، آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که در میانگین کل حیطه های پرسشنامه کیفیت زندگی پس از اجرای مدل تفاوت معنی داری داشته است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.8615s, 18q