نداشتن اطلاعات و وقت کافی مهمترین علت ضعف مراقبت های پرستاری است

۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۱۳:۱۲ - کد خبر: 25405
سلامت نیوز :بر اساس نتایج پژوهشی از دیدگاه پرستاران نداشتن اطلاع کامل از مفهوم فرآیند پرستاری، نداشتن اعتقاد به مراقبت از بیمار بر اساس فرآیند پرستاری، یادگیری ناکافی در مورد اجرای فرآیند پرستاری در بخش های ویژه مهم ترین موانع فردی برای ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری کشور، عدم بکارگیری فرآیند پرستاری به عنوان استاندارد مراقبتی، سبب کاهش کیفیت ارائه مراقبت می شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف "شناسایی موانع اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران" انجام شد.

 بر پایه این گزارش، این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 63 نفر از پرستاران مرد (4/44درصد) و زن (6/55 درصد) شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران که بر اساس نمونه گیری تصادفی - انتخاب شدند،در سال 88 انجام گرفت که داده های پژوهش با استفاده از روش خوشه ای جمع آوری شد.

یافته های بررسی نشان داد: مهمترین مانع فردی از دیدگاه پرستاران شامل نداشتن اطلاع کامل از مفهوم فرآیند پرستاری (4/79 درصد)، نداشتن اعتقاد به مراقبت از بیمار براساس فرآیند پرستاری (6/74 درصد) و یادگیری ناکافی در مورد اجرای فرآیند پرستاری در بخش های ویژه (4/71 درصد) بود.

 همچنین مهمترین موانع مدیریتی از دیدگاه پرستاران به ترتیب شامل نداشتن زمان کافی برای اجرای فرآیند پرستاری به علت کثرت بیماران (1/84 درصد)، عدم حمایت از طرف مسئولان برای اجرای فرآیند پرستاری (2/76 درصد) و واگذاری امور غیر پرستاری به پرستاران (2/76 درصد) بود.

براساس نتایج این پژوهش به مسئولان بهداشتی کشور توصیه می شود که با بکارگیری و استخدام نیروهای پرستاری به میزان کافی و ارائه آموزش های لازم و نیز فراهم کردن زمینه اجرای فرآیند پرستاری به ارتقای مراقبت های پرستاری کمک کنند.

متن کامل این پژوهش در مجله پرستاری مراقبت ویژه به چاپ رسیده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.06662s, 18q