تسریع در تامین داخلی داروهای مشتق از پلاسما

۱۳۹۰/۰۱/۱۵ - ۱۰:۲۷ - کد خبر: 25904
تسریع در تامین داخلی داروهای مشتق از پلاسما
سلامت نیوز :وزیر بهداشت طی نامه ای خطاب به معاونین غذا و دارو، درمان،‌ توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، مدیرعامل سازمان انتقال خون و مدیرعامل شرکت پالایش و پژوهش خون خواستار تسریع در جهت بهره برداری از ظرفیتهای داخلی و توسعه فناوری در راستای پاسخگویی به فرآورده های دارویی مشتق از پلاسما شد.
 به منظور تامین داروهای مشتق از پلاسما بر مبنای نیاز درمان واقعی بیماران و بهره گیری از روشهای مبتنی بر ظرفیتهای داخلی، وزیر بهداشت ابلاغیه ای خطاب به دکتر احمد شیبانی معاون غذا و دارو، دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان،‌ دکتر عباس حسنی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، دکتر حسن ابوالقاسمی مدیرعامل سازمان انتقال خون و دکتر حق پرست مدیرعامل شرکت پالایش و پژوهش خون صادر کرد.

در نامه وزیر آمده است: با وجود پیشرفت فناوری و بهبود دسترسی به داروها و امکانات درمانی پیشرفته، خون و فرآورده های دارویی مشتق از آن سرمایه ای است که جایگزین مصنوعی نداشته و به همین دلیل خون و مشتقات و فرآورده های خونی در نظام درمان جایگاه ویژه ای دارد. به سبب هزینه بسیار بالای واردات داروهای مشتق از پلاسما ضروری است سایر شیوه های ممکن در تامین این داروها مد نظر قرار گیرد.
 
این امر با توجه به روند فزاینده مصرف داروهای مشتق از پلاسما و وجود زمینه تولید این محصولات در داخل کشور اهمیت ویژه ای می یابد. در سال همت و کار مضاعف و همگام با حرکت در مسیر نیل به اهداف متعالی سرآمدی در علم و فناوری، به منظور تامین داروهای مشتق از پلاسما بر مبنای نیاز درمانی واقعی بیماران و بهره گیری از روشهای مبتنی بر ظرفیتهای داخلی، موارد ذیل ابلاغ می گردد:
 
به منظور اتخاذ رویه ای ملی و هماهنگ در جهت تنظیم بازار داروهای مشتق از پلاسما لازم است با تشکیل کمیته ای متشکل از معاونت غذا و دارو، سازمان انتقال خون ایران و شرکت پالایش و پژوهش خون، در مورد صدور مجوزهای مربوط به میزان و نوع واردات این داروها به بازار دارویی کشور و همچنین تولیدات داخلی آنها تصمیم گیری شود.
 
لازم است سازمان انتقال خون با همکاری معاونت غذا و دارو بازار داروهای مشتق از پلاسما را به گونه ای تنظیم نماید که در پنج سال آینده 80 درصد بازار این دارو (از نظر ارزش ریالی) در اختیار داروهای تهیه شده از پلاسمای اهداکنندگان ایرانی قرار گیرد.
 
به منظور نیل به هدف مشارکت 80 درصد داروهای مشتق از پلاسمای اهداکنندگان ایرانی در بازار داروهای مشتق از پلاسما، سازمان انتقال خون ایران موظف است در صورت لزوم از طریق ایجاد و توسعه مراکز جمع آوری پلاسما جهت تامین پلاسمای مورد نیاز اقدام نماید.
 
سازمان انتقال خون ایران موظف است شرایط لازم را به گونه ای فراهم نماید که حداقل 75 درصد پلاسمای استحصال شده از خون های اهداء شده به این سازمان به منظور پالایش آن برای تولید داروهای مشتق از پلاسما بکار گرفته شود.
 
شرکت پالایش و پژوهش خون موظف است با ارائه درخواست و دریافت منابع مالی مورد نیاز از وزارت بهداشت، حداکثر تا پایان سال 1393 خط تولید داروهای مشتق از پلاسما را مجدداً راه اندازی نماید. لازم است معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن بررسی منابع درخواست شده، تامین منابع مالی مذکور را در اولویت قرار دهد.
 
سازمان انتقال خون ایران و شرکت پالایش و پژوهش خون موظف اند از طریق ایجاد و توسعه مراکز جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون، در تامین پلاسمای مورد نیاز برای استحصال ایمونوگلوبولین های اختصاصی از جمله ضد هاری اقدام نمایند.
معاونت غذا و دارو موظف است در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مراکز پلاسما فرزیس در بخش غیر دولتی، مطابق با مفاد بخشنامه شماره د/5/102/29960 مورخ 1/3/86 آن معاونت عمل نماید.
 
با توجه به اهمیت مصرف منطقی داروهای مشتق از پلاسما، معاونت درمان وظیفه دارد با همکاری معاونت غذا و دارو نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعملهای ملی برای تجویز و مصرف منطقی داروهای مشتق از پلاسما اقدام نماید.
 
لازم است معاونت توسعه مدیریت و منابع با همکاری سازمان انتقال خون و شرکت پالایش و به طرق مختلف نسبت به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در جهت تاسیس پالایشگاه پلاسما در داخل کشور اقدام نماید.
 
امید است با تسریع در جهت بهره برداری از ظرفیتهای داخلی و توسعه فناوری در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی به فرآورده های دارویی مشتق از پلاسما، شاهد دستیابی به جایگاهی متعالی و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه باشیم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.07288s, 19q