عکس/دیدار شورای عالی نظام پزشکی با خانواده مرحوم نوربخش

9.38983s, 18q