اولین مجمع شبکه تحقیقات بیماری های تنفسی برگزار شد

۱۳۹۰/۰۲/۰۷ - ۰۹:۳۹ - کد خبر: 26980
سلامت نیوز : اولین مجمع شبکه تحقیقات بیماری های تنفسی با حضور مصطفی قانعی، معاون تحقیقات و فن آوری برگزار شد.
مهم ترین رسالت شبکه را سامان دادن تحقیقات و تولید شواهد در خصوص بیماری های تنفسی در جهت حل مشکل نظام سلامت کشور و کاهش بار بیماری ها برشمرد.
بنابراین گزارش در این جلسه، اعضای شورای راهبردی مجمع انتخاب و دکتر مسجدی با اکثریت آرا به عنوان رئیس شبکه تحقیقات بیماریهای تنفسی برگزیده شد.
در ادامه این جلسه دکتر مسجدی رئیس شبکه تحقیقات بیماری های تنفسی ضمن بیان اهمیت بیماری های غیر واگیر به عنوان مهمترین موضوع سلامت و بهداشت در جهان و مهمترین عامل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزود: بر اساس مطالعات و آمار به دست آمده توسط سازمان بهداشت جهانی طی بیست سال اخیر چهار بیماری محوریت اصلی بیماریهای غیر واگیر را تشکیل می دهند که شامل بیماری های قلب و عروق، بیماریهای مزمن تنفسی ، سرطان ها و دیابت است، که براساس تحقیقات به عمل آمده در حال حاضر بیماری های مزمن تنفسی چهارمین علت مرگ و میر در دنیا محسوب می شوند که در کشورهای توسعه یافته پنجمین علت و در کشورهای در حال توسعه سومین علت است.
وی با بیان این که در کشور، بیماریهای مزمن تنفسی، بار مهمی را به خود اختصاص می دهد، افزود: ضرورت توجه به بیماری های مزمن تنفسی و ابعاد و وسعت این بیماری در کشور و توزیع سنی و جغرافیایی عوامل خطر به خصوص دخانیات، آلودگی هوا، عوامل بیماری زای شغلی و توجه به روند سریع تشخیص به موقع و صحیح از اولویت های پیشگیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که این مهم به عهده شبکه تحقیقات بیماریهای تنفسی واگذار شده است.
دکتر مسجدی تعیین اولویت های بیماریهای مزمن تنفسی و تدوین برنامه جامع در نحوه برخورد و کنترل بیماریهای تنفسی را از وظایف مهم شبکه تحقیقات بیماریهای تنفسی برشمرد و بیماریهای آسم، بیماریهای مزمن ریوی، آلرژی و بیماریهای شغلی ریه را به عنوان چهار بیماری تنفسی دارای اولویت شبکه تحقیقات بیماریهای تنفسی کشور برشمرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.81202s, 18q