تهران سال گذشته حتی یك روز با كیفیت هوای خوب نداشت

۱۳۹۰/۰۲/۳۱ - ۱۷:۲۶ - کد خبر: 28110
تهران سال گذشته حتی یك روز با كیفیت هوای خوب نداشت
سلامت نیوز :مدیر كل سلامت محیط و كار وزارت بهداشت گفت: تهران سال گذشته حتی یك روز با كیفیت هوای خوب نداشت.میزان دقیق مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران نیز تا 4 ماه دیگر آماده می‌شود اما هر سال حدود 3600 نفر به علت آلودگی هوا در تهران جان می‌بازند.

كاظم ندافی در گفت و گو با  فارس، افزود: داده‌های آماری مربوط به آلودگی هوای تهران در سال 89 آماده شده است و نشان می‌دهد كه در كل روزهای سال گذشته حتی یك روز با كیفیت هوای خوب در این شهر نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: بر اساس تقسیم بندی جهانی كه وزارت بهداشت هم از آن استفاده می‌كند، كل شاخص‌های آلودگی هوا شامل شاخص ذرات معلق PM10، گاز دی اكسید گوگرد، دی اكسید نیتروژن، ازن و مونوكسید كربن به صورت شاخص AQI جمع بندی می‌شود و اگر عدد آن بین صفر تا 50 باشد كیفیت هوا خوب ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شاخص AQI بین 51 تا 100 باشد كیفیت هوا متوسط است، اگر بین 101 تا 150 باشد برای گروه‌های خاصی از بیماران، همچنین كودكان و سالمندان ناسالم ارزیابی می‌شود كه محدودیت تردد برای آنان توصیه می‌شود. اگر این شاخص بین 151 تا 200 باشد هوا برای همه مردم ناسالم است، اگر بین 201 تا 300 باشد كیفیت هوا بسیار ناسالم و اگر بیش از این میزان باشد خطرناك است.

مدیر كل سلامت محیط و كار وزارت بهداشت گفت: بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده از كیفیت هوای شهر تهران در سال 89 در تمام چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان این سال حتی یك روز با كیفیت هوای خوب نداشته‌ایم.

ندافی ادامه داد: در فصل بهار 35 روز كیفیت هوا متوسط، 33 روز ناسالم برای گروههای خاص، 17 روز ناسالم برای همه مردم و 8 روز بسیار ناسالم بوده است، در فصل تابستان پارسال نیز 5 روز كیفیت هوا در شرایط متوسط، 33 روز ناسالم برای گروه‌های خاص، 37 روز ناسالم، 17 روز بسیار ناسالم و یك روز خطرناك بوده است.

وی اضافه كرد: در فصل پاییز 7روز كیفیت هوا در شرایط متوسط، 27 روز ناسالم برای گروه‌های خاص، 37 روز ناسالم و 19 روز بسیار ناسالم بوده است و در زمستان 89 نیز هیج روزی كیفیت هوا سالم نبوده، فقط یك روز كیفیت هوا متوسط بوده، 63 روز كیفیت هوا برای گروه‌های خاص شامل بیماران، سالمندان و كودكان ناسالم بود، 23 روز برای همه مردم ناسالم و 2 روز هوا بسیار ناسالم بوده است.

وی ادامه داد: شاخص AQI در یك روز از تابستان 89 به عدد 329 رسید كه شاخص بسیار خطرناكی است.

وی گفت: خطرناكترین آلاینده هوا ذرات معلق PM10 است كه وارد راه‌های هوایی و دستگاه تنفسی شده و موجب بروز بیماری‌های خطرناك ریوی، آسم و برونشیت می‌شود، بعد از آن گاز مونوكسید كربن خطرسازترین عامل آلاینده هواست كه عامل مهم بروز بیماری‌های قلبی و عروقی است و كم خطرترین آلاینده هوا نیز گاز مونوكسید و دی اكسید نیتروژن است.

ندافی اضافه كرد: آلاینده ازن كه یك آلاینده ثانویه است و تحت تأثیر تاپش آفتاب بر آلودگی هوا به وجود می‌آید در فصول گرم سال به خصوص تابستان و بعد بهار بیشتر تولید شده است اما میزان این آلاینده در پاییز و زمستان بسیار كم می‌شود، بر عكس در فصول سرد سال آلاینده خطرناك مونوكسید كربن به علت پدیده اینورژن یا وارونگی دما افزایش می‌یابد.

مدیر كل سلامت محیط و كار وزارت بهداشت ادامه داد: 57 روز از پاییز پارسال آینده مونوكسید كربن بیش از حد مجاز بود و 62 روز تابستان نیز آلاینده ازن بیش از حد مجاز بوده است.

وی گفت: این داده‌ها از تجزیه و تحلیل اولیه 80 هزار ركورد به دست آمده است كه البته تجزیه و تحلیل نهایی آن با بهره‌گیری از اطلاعات هواشناسی سال‌های قبل، میزان كل مرگ و میز شهر تهران و اپیدمیولوژی این داده‌ها كه بر اساس آن میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران به دست می‌آ‌ید بین 3 تا 4 ماه آینده طول می‌كشد.

ندافی ادامه داد: البته میزان مرگ و میز ناشی از آلودگی هوا بین سالهای مختلف حداكثر 5 درصد كمتر یا بیشتر می‌شود و با توجه به میزان مرگ و میر ناشی از این عامل در سال‌های قبل كه حدود 3600 نفر بوده است، مرگ و میر آلودگی هوا در سال گذشته نیز در همین حدود برآورد می شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.58092s, 18q