70 درصد مراجعه مردم به پزشكان به دلیل بیماریهای غیرواگیر است

۱۳۹۰/۰۳/۱۸ - ۱۵:۲۶ - کد خبر: 28844
سلامت نیوز : 70 درصد مراجعه مردم به پزشكان به دلیل بیماریهای غیرواگیر است که عدم تحرک و ورزش مهمترین علت بروز آن است.
 سرپرست دانشگاه گناباد  گفت: بیماریهای غیرواگیر از مهمترین معضلات كنونی جهان است و 70درصد مراجعه مردم به پزشكان بدلیل بیماریهای غیرواگیر است .
وی در ادامه گفت:تا سال 84 هیچ فضای ورزشی در دانشگاه نبوده است و هم اكنون سرانه ورزشی دانشگاه 11 مترو 75 سانتی متر است كه با افتتاح سالن ورزشی پردیس تا چند ماه آینده سرانه فضای سرپوشیده ورزشی به حدود 4 متر می رسد.
دکتر مسلم بر ارائه راهكارهای مناسب جهت توسعه تربیت بدنی تأكید كرد.
گفتنی است با توجه بــه تـغـیـیــر چـهــره بـیـمــاری‌هــا از بیماری‌های عفونی و واگیر به بیماری‌های مزمن غـیــرواگـیــر ، در حال حاضرامــروزه 43درصــد بـار بـیـمــاری هــای جـهــان مــربــوط بــه بـیـمــاری هــای غیرواگیر است وبه همین خاطر بیماری‌های قلب وعـروق، سـرطـان هـا، بیماری های مزمن تنفسی ودیابت مهم ترین تهدید كننده های حیات انسان محسوب شده و عوارض و ناتوانی ناشی از آن ها بـار سـنـگـیـنـی بـه خـانـواده هـا، جوامع و دولت ها تحمیل می كند.
این در حالی است که به گفته دکتر اعتماد مــشـــاور مــعـــاون بــهـــداشــتـــی و رئــیــس واحــد بـیـمـاری‌هـای غـیرواگیر وزارت بهداشت ،شیوع این عوامل خطر در كشور ما بالا و رو به افزایش است، به طوری كه براساس آخرین مطالعه بررسی عوامل خطر در كشور در سال 1388 در جمعیت 15تا 64 ساله در ایران میزان چاقی 15 درصد، شیوع فشار خون بالا 17 در صد، فراوانی مصرف سیگار 12 درصد و افرادی كه فعالیت بدنی كـــم دارنـــد 35 درصـــد است .
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.87253s, 18q