افزایش قدرت باروری با مصرف سیب

۱۳۹۰/۰۳/۲۸ - ۱۱:۳۱ - کد خبر: 29255
سلامت نیوز :یافته‌های حاصل از یك پژوهش حاكیست: مصرف یك ‌روز در میان سیب توسط والد نر و ماده قدرت باروری و زاد و ولد را افزایش می‌دهد.
 
به گزارش ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، سیب از خانواده گل سرخ و منبع غنی از فیتواستروژن‌های گیاهی است كه تا كنون از نظر تأثیر بر زاد و ولد مورد بررسی قرار نگرفته بود، به همین منظور پژوهشی جهت بررسی اثر جیره غذایی سیب بر زاد و ولد موش صحرایی توسط مهرزاد مهربانی، دستیار طب سنتی مرکز تحقیقات دارویی و سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی شد.
 
در این مطالعه، نه گروه از موش‌های صحرایی نژاد NMRI، به تعداد 10 موش ماده و 2 موش نر در هر گروه با استفاده از جیره‌های غذایی متفاوت از سیب(بدون سیب، یك روز در میان و دو روز در میان سیب) از نظر نتیجه باروری(تعداد نوزادان و نسبت جنسی) مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یك‌ طرفه انجام شد.
 
یافته‌های حاصل نشان داد که نسبت جنسی نوزادان در هیچ یك از گروه‌ها تغییر پیدا نكرد، ولی تعداد كل نوزادان در گروهی كه والدین آن‌ها یك روز در میان جیره غذایی سیب دریافت كرده بودند، در مقایسه با گروه شاهد كه فاقد سیب در جیره غذایی بودند، افزایش معنی‌داری داشت.
 
نتیجه شاخص حاكی از این است كه مصرف یك‌ روز در میان سیب توسط والدین باعث افزایش معنی‌دار تعداد نوزادان بدون تغییر در نسبت جنسی آن‌ها می‌شود.
 
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.98637s, 18q